Curacao

Samenhangend veiligheidsbeleid voor Caribisch deel Koninkrijk nodig

Den Haag – Er komt een ‘samenhangend regionaal veiligheidsbeleid’ voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat staat te lezen in het introductiedossier voor de nieuwe bewindslieden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De planning is het beleid in de tweede helft van dit jaar te presenteren.

“Vanwege de nabijheid en historische banden tussen Venezuela en de Caribische delen van het Koninkrijk is de impact van de voortdurende crisis in Venezuela aanzienlijk. Niet in de laatste plaats is de veiligheid in het geding door regionale instabiliteit en daaruit voortvloeiende smokkel van drugs, wapens en mensen”, aldus het dossier.

Daarin wordt aangekondigd dat het ministerie van Buitenlandse Zaken samen met de ministeries van Defensie, Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties “voornemens is om een samenhangend regionaal veiligheidsbeleid op te stellen als opvolging van het AIV-advies Veiligheid en Rechtsorde in het Caribisch gebied en Insight Crime-rapport over de effecten van grensoverschrijdende criminaliteit op het Koninkrijk der Nederland.”

“Nederland blijft samen met de internationale gemeenschap en de EU actief bijdragen aan het vinden van een politieke oplossing voor de voortdurende crisis in Venezuela. Daarnaast heeft Nederland de afgelopen jaren bijdragen geleverd aan humanitaire organisaties (dit jaar 2 miljoen EUR) die in de regio ondersteuning bieden bij de migratiecrisis. Sinds 13 augustus jl. zijn er hernieuwde onderhandelingen gestart tussen de oppositie (Plataforma Unitaria) en het Maduro regime in Mexico. Nederland neemt deel als acompañante (waarnemer/begeleider) van het proces, evenals Rusland”, aldus het introductiedossier.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.