Ocan verbolgen over uitsluiting van Rondetafelgesprek over slavernijverleden

Den Haag –  De Stichting Ocan is boos niet te zijn uitgenodigd voor het vandaag door de Tweede Kamer gehouden rondtafelgesprek over het Nederlandse slavernijverleden.

“Ocan behartigt de belangen van de Caribische Nederlanders en vindt het ongekend dat juist een heel Koninkrijksdeel miskend wordt. Juist Ocan heeft zich in de jaren negentig al hard gemaakt, mede geïnspireerd door o.a. Frank Martinus Arion, voor eerherstel van Tula en een standbeeld in Nederland ter herinnering aan het slavernijverleden”, aldus een persbericht van de stichting.

“De twijfels rijzen in hoeverre de Caribische Nederlanders gezien en gehoord worden in Nederland zonder dat ze daarvoor expliciet hoeven te lobbyen. Het lijkt erop dat wanneer met bekende en vertrouwde groepen uit de ex-kolonie wordt gesproken men gemakshalve ervan uitgaat dat daarmee ook de Caribische Nederlanders gehoord zijn. Dit is geenszins het geval en zal gecorrigeerd moeten worden. De eilanden binnen het Koninkrijk hebben simpelweg een andere geschiedenis. Tot de dag van vandaag ondervinden grote groepen last van het slavernijverleden.”

Ocan heeft per brief aan de Kamercommissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat zij niet te spreken is over deze gang van zaken en alsnog wenst te worden gehoord. “Om verder te komen en inclusie in de praktijk te brengen moeten wij elkaar wel serieus nemen en niet onverschillig met elkaar omgaan. Met een gedeeld verleden ontkom je er niet aan om samen te werken aan een gezamenlijke toekomst.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.