Eerste Defensie MQ-9 drones van het Koninkrijk worden ingezet op Curaçao

Den Haag – Als eerste in het Koninkrijk gaan op Curaçao door Defensie onbemande luchtvaartuigen (drones) ingezet worden. Komende weken worden 4 zogeheten MQ-9 systemen op luchthaven Hato worden gestationeerd. Dat schrijft minister Henk Kamp (Defensie) vandaag aan de Tweede Kamer.

“Het systeem zal initieel worden ontplooid op de Forward Operating Location (FOL) op de luchthaven Hato op Curaçao, vooralsnog tot uiterlijk 16 december 2022. Er is voor opereren vanaf Curaçao gekozen vanwege de gunstige  weersomstandigheden, de beschikbaarheid van luchtruim en de mogelijkheid om, naast gereedstelling, het systeem voor real life taken in te zetten”, aldus de bewindsman.

“Het primaire doel is het gereedstellen en beproeven van het operationeel concept van de MQ-9 alsmede het ondersteunen van de taken van de Commandant Zeemacht Caribisch gebied (waaronder ondersteuning van de civiele autoriteiten) en de Kustwacht Caribisch gebied (bij opsporings- en toezichthoudende taken). Het vliegtuig bevat sensoren die zowel op land als boven zee langdurig kunnen observeren en informatie verzamelen. Het vliegtuig is niet bewapend.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.