Begroting Saba ondanks negatief advies van Cft goedgekeurd

Den Haag – Staatssecretaris Knops (BZK) heeft de begroting van Saba ondanks een negatief advies van het College financieel toezicht goedgekeurd. Het bezwaar van het Cft richtte zich op het tekort van 1 miljoen dollar dat het Bestuurscollege – met instemming van de Eilandsraad – wil dekken door de algemene reserves aan te spreken.

“De begroting vertoont een tekort van USD 1,0 mln. en voldoet daarmee niet aan de Wet FinBES, die een begrotingsevenwicht voorschrijft. In de begroting wordt dit tekort gedekt met een onttrekking aan de algemene reserve. Het Cft adviseert hier negatief over, omdat het structurele tekort vraagt om een blijvende oplossing en de reserve beschikbaar moet zijn voor onverwachte tegenvallers”, schrijft Knops aan het eilandbestuur.

“Duidelijk is dat het om een structureel probleem gaat, dat ook al eerder is onderkend, maar waarvoor nog geen oplossing is gevonden. Afgesproken is dat over de structurele oplossing nader overleg zal worden gevoerd nadat in Nederland het nieuwe kabinet is aangetreden. Om die reden ben ik bereid om éénmalig in te stemmen met het dekken van het tekort door een onttrekking aan de algemene reserve.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.