Nederland houdt stukken achter om relatie met Curaçao niet te schaden

Den Haag – Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in reactie op een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een tweede serie documenten gepubliceerd die betrekking hebben op de opvang en behandeling van Venezolaanse migranten op Curaçao. In 67 documenten zijn passages weggelakt en 32 documenten uit het dossier worden in het geheel niet openbaar gemaakt.

“De informatie in een aantal van deze documenten heeft betrekking op de relatie van Nederland met Curaçao, openbaarmaking hiervan zou de betrekkingen van Nederland met Curaçao kunnen schaden. Daarnaast bevat een deel van de documenten informatie over de veiligheid van opvanglocaties. Openbaarmaking van deze documenten kan veiligheidsrisico’s met zich meebrengen”, aldus de toelichting.

Een deel van de documenten wordt niet vrijgegeven omdat openbaarmaking hiervan de eenheid van bet regeringsbeleid in gevaar zou brengen. “Het gaat hierbij om verslagen van bewindspersonenoverieg. Ik ben van mening dat bovenstaande belangen zwaarder dienen te wegen dan het belang van openbaarheid.”

Lees hier de wel (ten dele) openbaar gemaakte stukken

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.