Ubuntu Connected Front protesteert tegen tarieven Kamers van Koophandel BES-eilanden

Den Haag – De politieke partij Ubuntu Connected Front (UCF) heeft in een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties bezwaar gemaakt tegen de verhoging – in sommige gevallen een verdrievoudiging – van de tarieven die de Kamers van Koophandel in Caribisch Nederland bedrijven en stichtingen in rekening brengen.

In Europees Nederland is de jaarlijkse vergoeding afgeschaft, maar in 2010 is voor de Kamers van Koophandel op Bonaire, Sint Eustatius en Saba een aparte wet ingevoerd op grond waarvan op de BES-eilanden andere (lees: hogere) tarieven kunnen worden gehanteerd.

Voordat de wetswijziging door de Tweede Kamer is vastgesteld, hebben bedrijven, stichtingen, verenigingen en burgers op de eilanden 4 weken de gelegenheid gehad om via een zogeheten internetconsultatie eventuele bezwaren in te dienen. Niemand heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Verklaring Ubuntu Connected Front

Ubuntu Connected Front (UCF) Caribean heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamercommissie Koninkrijksrelaties om te protesteren en vragen te stellen over de verhoging van de bijdrage voor de Kamer van Koophandel van St. Eustatius en Saba per 1 januari 2022.

UCF Caribbean stelt dat de hoge tarieven niet alleen ondernemers op St. Eustatius en Saba zullen schaden, maar ook stichtingen. Volgens UCF is het uiterst opmerkelijk dat de kosten zich zo ongunstig verhouden tot die in Europees Nederland. De jaarlijkse vergoeding voor een stichting in de openbare lichamen bedraagt 160 dollar per 1 januari 2022. In Nederland is de jaarlijkse vergoeding sinds 2013 afgeschaft, dus er hoeft helemaal niets te worden betaald. Ook voor de registratie van een stichting zijn de verschillen enorm. Het inschrijfgeld bij de Kamers van Koophandel van de openbare lichamen bedraagt 171 dollar. In Nederland is dat slechts 51,30 euro. In totaal gaat het om 331 dollar in Caribisch Nederland tegenover 51,30 euro in Europees Nederland. Gezien het feit dat er geen notaris op St. Eustatius en Saba is en mensen daarvoor vaak naar St. Maarten moeten reizen, worden de kosten voor het oprichten van een stichting nog verder verhoogd.

UCF Caribbean ziet deze ontwikkelingen als een aantasting van gelijke rechten en gelijke kansen van de bevolking op de eilanden. Veel lokale stichtingen bieden ondersteuning binnen de gemeenschap. Het aanvragen van financiering bij bijvoorbeeld het Oranjefonds of de Samenwerkende Fondsen, kan alleen worden gedaan door een rechtspersoon zoals een stichting. Een stichting is vaak een noodzaak op de eilanden waar zoveel voorzieningen ontbreken en de armoede groot is. De ongelijkheid binnen het koninkrijk, met salarissen, AOW, toeslagen en uitkeringen die lager zijn dan in Nederland en de kosten van levensonderhoud en uitgaven voor veel diensten veel hoger, neemt zo alleen maar verder toe.

Waar de tarieven de kosten van de Kamer van Koophandel niet dekken, dekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ze. Jaarlijks stelt de minister de nieuwe tarieven vast. Kenneth Cuvalay, voorzitter van UCF Caribbean: “Ik kan me best indenken dat de kosten voor de Kamers van Koophandel in Caribisch Nederland verhoudingsgewijs minder kostendekkend werken dan in Nederland. Maar om die nu op lokale bedrijven en stichtingen te verhalen, vind ik een vreemde redenering. Zeker gezien de enorme armoede die er op de eilanden is. En om welke bedragen kan het nou gaan voor het ministerie? Dat zijn toch geen miljoenen?”

De criteria van de overheid om te bepalen wanneer bepaalde kosten of toeslagen hoger of lager zijn in Caribisch Nederland dan in Europees Nederland zijn niet transparant. “Veel inwoners op de eilanden zien er wél een trend in: ‘als er iets moet worden betaald zijn de bedragen hoger dan in Nederland en als er iets moet worden uitgekeerd dan zijn ze lager.” Al jaren is er discussie over de lagere bedragen voor bijvoorbeeld AOW, kindertoeslag en het ontbreken van een sociaal minimum in Caribisch Nederland. Ouderen leven in bittere armoede. Zelfs de Ombudsman moest eraan te pas komen (zie noot). Hoeveel kun je nog plukken van een kale kip?” vraagt Cuvalay zich af. Hij hoopt dat veel meer mensen en organisaties hun bezwaren tegen de nieuwe tarieven formeel bij de overheid bekend zullen maken.

“Gelijkwaardigheid is een mensenrecht, geen privilege” is het motto van UCF. Het lijkt erop dat de mensenrechten op St. Eustatius, Saba en Bonaire opnieuw op het spel staan.”

Ubuntu Connected Front is een politieke partij in Nederland, opgericht in 2017. Ze nam deel aan de parlementsverkiezingen van 2021 en hoewel ze niet genoeg stemmen kreeg om een zetel in de Tweede Kamer te behalen, was ze de populairste partij op St. Eustatius, met 50,8% van de stemmen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.