Ondersteuning voor startende ondernemers Caribisch Nederland

Den Haag – De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken aan een 3-jarig programma voor startende ondernemers in Caribisch Nederland. Financiering voor dit programma is mogelijk geworden via de werkgroep Camps “Caribisch Nederland uit de crisis” die in het begin van de Covid-pandemie in het leven is geroepen.

Het programma wordt in samenwerking met de Kamer van Koophandel van Bonaire ontwikkeld. Doel is enerzijds het ondersteunen van ca. 30 startende ondernemers om een levensvatbare onderneming op te zetten en anderzijds de ontwikkeling van een ondernemerschapsecosysteem voor de langere termijn waarin (startende-) ondernemers zich optimaal kunnen ontwikkelen.

“KvK Bonaire, EZK en RVO staan gezamenlijk voor een laagdrempelig en duurzaam ondernemerschapsprogramma, waarin we ons inzetten voor een inclusief, gezond en toegankelijk ondernemerschapsklimaat met oog voor vernieuwing en innovatie, en aandacht voor de samenleving, economie, en natuur”, aldus RVO. Medio volgend jaar moet het programma concreet van start gaan.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.