Regering Curaçao boos op den Haag

Willemstad – De regering van Curaçao is boos op staatssecretaris Knops (BZK). Die zou de Caribische landen aan de vooravond van de Rijksministerraad hebben overvallen met nieuwe voorwaarden. In een verklaring zegt het kabinet Pisas “de acties” van de staatssecretaris “te betreuren”. Knops weerspreekt “de doelpalen te hebben verplaatst” en zegt niets anders te doen dan de landen aan gemaakte afspraken te houden.

Verklaring kabinet Pisas

WILLEMSTAD – Op vrijdag, 17 december 2021, behandelde de Rijksministerraad (RMR) het verzoek van Curaçao om af te wijken van de financiële normen voor de begroting krachtens artikel 25 van de Rijkswet Financieel Toezicht (RFT). Conform deze rijkswet mogen de landen slechts met toestemming van de RMR een tekort hebben op de begroting. Zoals bekend is de begroting 2022 goedgekeurd door het Parlement van Curaçao met een tekort, maar daarbij moet wel gesteld worden dat Curaçao ditmaal geen financiële steun nodig heeft.

Curaçao moest voldoen aan verschillende voorwaarden, zoals:

Aanpassing van de “Landsverordening eerste tranche optimalisering overheid gelieerde entiteiten” aan de voorwaarden van de RMR;

Het opstellen van een plan van aanpak voor minimalisering van de verliezen van CMC;

Een goede score hebben in de uitvoeringsrapportage van het Landspakket in het vierde kwartaal van 2021;

Uitvoering en goedkeuring van de uitvoeringsagenda (Landspakket) voor het eerste kwartaal van 2022;

Een actieve deelname aan de realisatie van COHO.

Curaçao voldeed aan alle voorwaarden. Desondanks, zoals de laatste tijd vaker gebeurt, kwam de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het laatste moment (vorige week) met extra voorwaarden – waaronder politiek akkoord inzake de nota van wijziging (NvW) van de COHO – vóór aanvang van de RMR vergadering. Daarbij kwam ook de voorwaarde om tijdens deze vergadering akkoord te gaan met een component in de NvW zonder dat de parlementen zich hierover hebben kunnen buigen.

Dit was niet mogelijk omdat op politiek niveau geen afstemming heeft plaatsgevonden tussen de landen en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook hadden de parlementen niet de gelegenheid gehad om zich erover te buigen.

Om deze redenen heeft de RMR de beslissing aangehouden tot de volgende vergadering op 21 januari 2022, om zodoende de regeringen van de verschillende landen tijd te geven om de NvW goed te kunnen accorderen. De regering van Curaçao betreurt de actie van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De overheid zal de bevolking blijven informeren over de uitvoering van het Landspakket en de politieke ontwikkelingen in Nederland.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.