Premier Wever-Croes met lege handen tegenover vakbonden

Den Haag – De Nederlandse regering piekert er niet over minister-president Wever-Croes toe te staan de korting op de overheidssalarissen in te trekken. De premier staat onder zware druk van de overheidsvakbonden en had haar hoop op Den Haag gevestigd.

In de Rijksministerraad heeft staatssecretaris Knops er geen misverstand over laten bestaan dat Nederland Aruba houdt aan de afspraken. De korting van 12,5% op de lonen van (semi-)ambtenaren is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor liquiditeitssteun. Zolang Aruba, maar ook Curaçao en Sint Maarten afhankelijk zijn van leningen uit Nederland blijft die voorwaarde van kracht.

Wever-Croes staat met de rug tegen de muur. De vakbonden die de afgelopen weken meerdere werkonderbrekingen hebben georganiseerd, dreigen met een staking voor onbepaalde tijd. Knops: “Ik begrijp dat de maatregelen pijn doen, maar dit is wel wat we hebben afgesproken.”

De Rijksministerraad leverde meer slechts nieuws op voor de Arubaanse regering. Het verzoek om 80 miljoen gulden liquiditeitssteun om het eerste kwartaal door te komen werd niet gehonoreerd omdat niet aan de voorwaarden is voldaan. In de RMR van 21 januari wordt de aanvraag opnieuw beoordeeld.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.