Kamervragen Simons over traagheid Wereldbank bij wederopbouw Sint Maarten

Den Haag – “Wat moet er gebeuren voordat de mensen van Sint Maarten, die nog altijd in vervallen en verwoeste woningen wonen, eindelijk geholpen worden?” Dat is een van de schriftelijke vragen die Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) vandaag aan staatssecretaris Knops (BZK) heeft gesteld.

Aanleiding is een publicatie van het Caribisch Netwerk waarin de ombudsman van Sint Maarten zijn beklag doet over de traagheid van de Wereldbank bij het besteden van de donatie die Nederland gedaan heeft voor de wederopbouw van het land na orkaan Irma. 4 jaar na dato is slechts de helft daarvan besteed en zijn veel huizen en scholen nog altijd niet hersteld.

1 Hebt u kennisgenomen van het nieuwsbericht ‘Ombudsman Sint Maarten: ‘Nederlands hulpgeld orkaan Irma nog altijd muurvast’ van Caribisch Netwerk d.d. 13 december 2021?

2 Hoe verklaart u het feit dat ongeveer de helft van het geld dat de Europees Nederlandse regering na orkaan Irma vier jaar geleden beschikbaar heeft gesteld voor de wederopbouw van Sint Maarten nog altijd bij de Wereldbank ligt, en als zodanig nog steeds niet door Sint Maarten kan worden besteed aan het repareren van gebouwen, huizen en de infrastructuur?

3 Wat is de rol van Nederland in het bespoedigen van dit proces?

4 Welke geopolitieke en diplomatieke middelen of middelen anderszins heeft Nederland ter beschikking om het volledige beschikbaar gestelde bedrag met de hoogste spoed uit te laten keren door de Wereldbank?

5 Bent u bereid om deze middelen in te zetten? Zo nee, waarom niet?

6 Hoe verhoudt het feit dat zo een groot deel van het beschikbaar gestelde bedrag, na vier jaar, nog steeds niet is uitgekeerd zich tot de urgentie van de wederopbouw volgens u?

7 Bent u herhaaldelijk aangeschreven door de Ombudsmannen van Sint Maarten, Nederland én Curaçao over de trage voortgang van zaken omtrent het uitkeren van het beschikbaar gestelde bedrag?

8 Hoe heeft u gereageerd op die verzoeken om aandacht en urgentie?

9 Wat heeft u vervolgens gedaan om de voortgang omtrent het uitkeren van het beschikbaar gestelde bedrag te bespoedigen en hoe heeft dit het proces beïnvloed? Wat waren de resultaten? 

10 Wat moet er gebeuren voordat de mensen van Sint Maarten, die nog altijd in vervallen en verwoeste woningen wonen, eindelijk geholpen worden?

11 Wilt u garanderen dat u, of uw eventuele opvolger, zich met man en macht zal inzetten om het resterende bedrag met de hoogste spoed en urgentie te laten uitkeren? Zo nee, waarom niet?

12 Bent u van mening dat het ook de verantwoordelijkheid is van de Europees Nederlandse regering om ervoor te zorgen dat iedere burger binnen het Nederlands Koninkrijk een veilig bestaan kan leven met een dak boven diens hoofd? Zo nee, waarom niet?

13 Wat kan Europees Nederland doen om, totdat het resterende bedrag aan Sint Maarten is uitgekeerd, de mensen van Sint Maarten te helpen, terug te laten keren naar hun huis en niet langer in de noodopvang te laten blijven?

14 Gaat u ervoor zorgen dat deze maatregelen door u of uw eventuele opvolger zullen worden genomen op de kortst mogelijke termijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u daarvoor zorgen? Welke stappen zult u ondernemen om die maatregelen te bewerkstelligen?

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.