Jorien Wuite (D66): Caribisch Nederland wordt klimaatkoploper

Den Haag – Tweede Kamerlid Jorien Wuite (D66) is enthousiast over wat er in het coalitieakkoord is opgenomen over het Caribisch deel van het Koninkrijk. D66, VVD, CDA en ChristenUnie pakken klimaatverandering en armoede op Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan.

De partijen investeren in een versnelde overstap naar duurzame energie op de eilanden. Jaarlijks wordt daarvoor 30 miljoen euro extra geïnvesteerd in duurzaamheid, de economie en basisvoorzieningen. “Op de eilanden maakt klimaatverandering veel impact. We moeten daarom in het hele koninkrijk klimaatkoploper worden. Dat kan alleen als geïnvesteerd wordt in duurzame energie, in de prachtige natuur en natuurlijk in de samenwerking”, aldus Wuite.

Daarnaast komt 35 miljoen euro beschikbaar voor het beschermen van de natuur op de eilanden en wordt een nieuwe rioolwaterzuivering aangelegd.  De coalitie belooft ook flink te investeren in de economie van Caribisch Nederland en neemt maatregelen om het leven betaalbaarder te maken.

Er wordt sneller uitvoering gegeven aan het ijkpunt sociaal minimum, waarbij het minimumloon en de uitkeringen omhoog gaan en de kosten voor levensonderhoud omlaag. Wuite: “Armoede neemt toe op de eilanden. Te veel mensen moeten rondkomen van een inkomen onder het sociaal minimum. Ook veel kinderen worden hierdoor geraakt. Goed dat dit probleem meer prioriteit krijgt.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.