PCN indexeert de pensioenen volledig en laat de premie opnieuw ongewijzigd

Kralendijk – Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) indexeert de pensioenen per 1 januari 2022 met 4% Dit is volledig in lijn met de gemiddelde prijsinflatie op Saba, Bonaire en St. Eustatius.

Het bestuur nam dit besluit in de bestuursvergadering van november. De Raad van Toezicht heeft hier mee ingestemd en het Advies- en Verantwoordingsorgaan (AVO) heeft een positief advies uitgebracht. De premie blijft in 2022 gelijk aan het niveau van de afgelopen jaren en bedraagt 22% van het pensioengevend salaris. Het vermogen om volledig te indexeren is te danken aan de goede financiële positie van het fonds.

De verklaring hiervoor ligt in een tweetal factoren. Allereerst speelt de stijging van de rekenrente, waarmee de pensioenverplichtingen gewaardeerd worden, een belangrijke rol. Deze wordt veroorzaakt door de stijging van de marktrente. Daarnaast realiseerde PCN in 2021 een positief beleggingsrendement (tot en met oktober 2021 bedroeg dit 2,8%). Opvallend detail hierbij is dat de lokale investeringen wat beter rendeerden dan onze internationale investeringen.

De dekkingsgraad van PCN bedroeg in oktober van dit jaar 118,7%. Vorig jaar om deze tijd was de dekkingsgraad nog 96,8%. Conform de eisen van het Financieel Toezichtskader BES dat op het fonds van toepassing is, moet PCN over een dekkingsgraad van 115,1% beschikken, wil er sprake zijn van voldoende buffer en ruimte om volledig te indexeren.

Op basis van de huidige dekkingsgraad voldoet PCN ruim aan deze eis en kunnen alle pensioenen en aanspraken met 4% worden verhoogd. PCN is door deze ontwikkelingen inmiddels ook uit het korte termijn herstel. En dat is goed nieuws volgens bestuursvoorzitter Harald Linkels. “De afgelopen periode is door COVID-19 en alle veranderingen op pensioengebied turbulent geweest. Het is belangrijk dat wij daarin als fonds goed overeind zijn gebleven voor onze deelnemers en zelfs voorliggen op het lange termijn herstelplan.“

Om uit het lange termijn herstelplan te komen, moet de dekkingsgraad van ons fonds drie kwartalen achtereen boven de 115,1% liggen. Daarvan is het eerste kwartaal volgemaakt. Maar met het besluit om te indexeren zakt de dekkingsgraad weer iets onder dit vereiste minimum. Het bestuur accepteert dat het hierdoor wat langer duurt om volledig uit herstel te komen. Vorig jaar was er sprake van een negatieve inflatie en werd er daarom niet geïndexeerd. In 2020 bedroeg de indexatie 0,75% en in 2019 was dat 2%.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.