Kamercommissie: Hoe staat het met het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling?

Den Haag – De Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties wil van het nieuwe (begin januari te beëdigen) kabinet een brief over de stand van zaken met betrekking tot de landspakketten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten, het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) en de aan de landen verstrekte liquiditeitssteun. Dat is vandaag in een zogeheten procedurevergadering besloten.

Afhankelijk van de inhoud van de brief zal de commissie in januari beslissen of er een apart commissiedebat volgt met de (nieuwe) bewindspersoon voor Koninkrijksrelaties. Jorien Wuite (D66) vindt dat het al lang stil is rond het COHO en deed het voorstel een commissiedebat te houden. Dat wordt nu ‘met potlood’ in de agenda gezet.

Het is onduidelijk waarom het ontwerp van de onderliggende consensus-rijkswet nog altijd niet ter behandeling aan de vier parlementen is aangeboden. Begin september heeft de Raad van State nog een aanvullend advies uitgebracht waarna werd verwacht dat het wetsvoorstel snel zou worden gepubliceerd.

Dat dit nog niet is gebeurd en de partijen zich in stilzwijgen hullen, duidt erop dat de COHO-wet een of meer partijen kennelijk zwaar op de maag ligt. Staatssecretaris Knops (BZK) had het wetsontwerp graag zelf – dus voor het aantreden van een nieuw kabinet naar de Kamer en de Staten – gestuurd. Dat kan alsnog als hij zichzelf opvolgt.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.