MEP probeert debat over omstreden gasdeal te voorkomen

Oranjestad – In een poging een openbare vergadering van de Staten over de omstreden gasdeal, die het kabinet Wever-Croes met het Amerikaanse Eagle LNG heeft gesloten, te voorkomen, heeft parlementsvoorzitter Edgard Vrolijk (MEP) de fracties bijeengeroepen voor een “bijeenkomst”.

De oppositiepartijen verwijten Vrolijk buiten zijn boekje te gaan. Omdat hij zelf in Nederland is, zou hij niet als Statenvoorzitter kunnen acteren. Zij vinden dat hij dat moet overlaten aan zijn plaatsvervanger. Regeringspartij MEP zit niet te wachten op een Statenvergadering omdat de kans groot is dat de oppositie een motie van wantrouwen tegen de voor de gasdeal verantwoordelijke minister Glenbert Croes indient.

De stemming daarover kan de onmin tussen MEP en coalitiegenoot RAIZ aan het licht brengen. De ministers van deze partij lieten demonstratief verstek gaan bij wat de feestelijke ondertekening van het contract met Eagle had moeten worden. Ook neutrale waarnemers plaatsen hun vraagtekens bij de deal die haaks staat op de duurzaamheidsambities van de regering. Minister Croes blinkt uit in vaagheid als hem gevraagd wordt naar de voordelen die het contract Aruba oplevert.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.