Knops stoort zich aan uitspraken van politici op Sint Eustatius

Den Haag – Staatssecretaris Knops (BZK) hoopt dat een opleidingsprogramma voor raadsleden en gedeputeerden een positieve invloed zal hebben op het gedrag van politici op Sint Eustatius.

In een brief aan regeringscommissaris Francis maakt de bewindsman duidelijk zich te storen aan uitspraken van sommige leden van de Eilandsraad: “De samenwerking tussen u en de eilandsraad baart mij zorgen. Ik heb vernomen dat in de eilandsraadsvergadering van 14 oktober jl. verwerpelijke opmerkingen zijn gemaakt over en tegen de plaatsvervangend regeringscommissaris, mevrouw C. Toet. Deze geluiden zijn mij al vaker ter ore gekomen en ik voel mij genoodzaakt hier op te reageren”, aldus Knops.

“Wederzijds respect vormt voor mij de basis voor een constructieve samenwerking en de eilandsraad zou op dit vlak zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Debat kan en mag op scherpe wijze worden gevoerd, maar dat hoeft een respectvolle omgang niet in de weg te staan. Ik bezie deze opmerkingen ook tegen de achtergrond van enkele uitspraken die het afgelopen jaar in radio-uitzendingen zijn gedaan. Hierin worden soms bewoordingen gebruikt door eilandsraadsleden en daaraan gelieerde personen die het betamelijke ver voorbij gaan.”

De staatssecretaris wijst erop dat de voortgang op Sint Eustatius naar volledig herstel van de lokale democratie mede afhankelijk van de coöperatieve houding van de eilandsraad. “Hopelijk gaat het opleidingstraject voor politici vruchten afwerpen en bijdragen aan een goede samenwerking tussen de eilandsraad en de regeringscommissaris. Het opleidingsprogramma is een voorbeeld van de versnelling van het traject voor terugkeer naar democratische verhoudingen. Het is daarmee ook in het belang van de eilandsraadsleden, de gekozen volksvertegenwoordigers, die de sleutel voor verdere versnelling voor een flink deel zelf in handen hebben.”

Lees hier de nieuwe voortgangsrapportage over Sint Eustatius die Knops vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.