Geen subsidie voor duurzaamheidsplan WEB, wel voor Bonaire Brandstof Terminals

Den Haag/Kralendijk – In plaats van het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) financieel in staat te stellen de elektriciteitsproductie tot 80% te verduurzamen (waardoor de tarieven op termijn kunnen worden gehalveerd) steekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 10 miljoen euro extra in Bonaire Brandstof Terminals (BBT). Dat bedrijf is eerder dit jaar door het ministerie opgericht om de aanvoer van brandstof (olie) naar Bonaire te organiseren. Nabij de luchthaven zal een nieuwe olieterminal worden gebouwd.

De extra bijdrage van 10 miljoen aan BBT lijkt te zijn bedoeld om de Tweede Kamer tegemoet te komen die kritisch staat tegenover het investeren in fossiele brandstof. In een motie werd gevraagd in de statuten van BBT op te nemen dat het bedrijf zal bijdragen aan verduurzaming van de energieproductie op Bonaire. Door niet het WEB-plan te subsidiëren, maar wel BBT vindt staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius voldoende uitvoering te hebben gegeven aan de motie.

Het geld wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van BBT. Daarmee kan het staatsbedrijf aanvullend kapitaal aantrekken voor investeringen in zon- en windenergie. Volgens Marcelino De Lannoy, sinds 1 september projectdirecteur van BBT, is het geld hard nodig, aldus een vandaag door de Rijksdienst Caribisch Nederland verspreid persbericht.

“Er liggen op Bonaire grote kansen voor duurzame energie. Met deze financiële middelen, kunnen we een serieuze stap zetten en duurzame energie voor veel meer mensen op Bonaire beschikbaar maken. Het is onze ambitie dat op termijn 70 tot 80% van de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Tegelijkertijd zullen fossiele brandstoffen nog lange periode nodig blijven, bijvoorbeeld voor ons vliegverkeer en vervoer op het eiland”, aldus De Lannoy.

Waarom voor financiering van BBT is gekozen en niet van WEB wordt in het persbericht niet toegelicht.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.