Inflatie slaat gat in verhoging minimumloon en uitkeringen in Caribisch Nederland

Den Haag – De aangekondigde verhoging met 10% per 1 januari van het minimumloon en de uitkeringen in Caribisch Nederland komt op Bonaire effectief uit op slechts 5,3%.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft namelijk besloten dat de door de Tweede Kamer afgedwongen verhoging inclusief inflatie is. Die bedroeg over het 3e kwartaal op Bonaire 4,7%, op Saba 3,2% en op Sint Eustatius 2,4%. De verwachting is dat de inflatie in het 1e kwartaal van het nieuwe jaar nog verder zal stijgen omdat de rijkssubsidie op het vast recht voor water- en elektriciteitsaansluitingen komt te vervallen. Netto blijft er dan weinig over van de 10%.

De verhoging van het minimumloon en daarmee ook o.a. de onderstand en AOV is vastgelegd in een door Jorien Wuite (D66) geïnitieerde motie en amendement. In de tekst daarvan staat niet dat de 10% inclusief inflatiecorrectie is. Dat is pas vandaag bekend geworden via een persbericht dat de Rijksdienst Caribisch Nederland heeft verspreid.

RCN wekt in het persbericht de indruk dat de verhoging van het minimumloon en de uitkeringen uit het regeringsbeleid voortkomt. Het is echter juist het kabinet dat zich lang heeft verzet tegen de verhoging. Pas in oktober – toen Wuite bij de behandeling van de begroting haar motie indiende en duidelijk werd dat die op brede steun kon rekenen – ging het kabinet overstag.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.