Bonaire, Sint Eustatius en Saba tekenen samenwerkingsconvenant 13+ met Rijk

Kralendijk – Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben vandaag met vijf ministeries het samenwerkingsconvenant 13+ getekend. De partijen hebben afgesproken verder samen te werken als het gaat om jongeren tussen de 13 en 23 jaar in Caribisch Nederland. Met samenwerking op belangrijke thema’s voor de jeugd, willen de partners de ontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen van de drie Caribische eilanden optimaal ondersteunen.

De partijen gaan samenwerken op de volgende thema’s: huisvesting voor jongeren en jongvolwassenen, vrije tijd en ontplooiingsactiviteiten, armoedebestrijding, jongerenparticipatie, huiselijk geweld en kindermishandeling en onderwijs en arbeid.

Deze samenwerking tussen de openbare lichamen en de Rijksoverheid is ontstaan naar aanleiding van het onderzoek ‘Het maakt uit waar je wieg heeft gestaan’ van de Nationale ombudsman en Kinderombudsman. In dit rapport schrijven de ombudsmannen dat het van belang is om beleid te maken waarbij alle verschillende organisaties zijn betrokken.

De Kinderombudsman Margrite Kalverboer zegt over het convenant 13+: “Om het perspectief van kinderen en jongeren werkelijk te verbeteren, is integraal werken een voorwaarde. Deze samenwerking is hier een prachtig voorbeeld van, dat ook op andere plekken in ons Koninkrijk navolging verdient”.

Naast de openbare lichamen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius, ondertekenden de volgende ministeries van de Rijksoverheid het convenant 13+: het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijk relaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op de foto, van links naar rechts:

•          Boven: Orlando Wilson (Openbaar Lichaam Saba), Abigail Norville (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Carsten Herstel (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

•          Midden: Hanneke Sint (Ministerie van Justitie en Veiligheid), Henk Brons (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Magrite Kalverboer (Kinderombudsman)

•          Onder: Marjan Hammersma (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Nina Denheyer (Openbaar Lichaam Bonaire), Alida Francis (Openbaar Lichaam Sint Eustatius)

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.