Vakbonden op Aruba dreigen met algemene staking om loonkorting

Oranjestad – Vakbonden dreigen met een algemene staking als de korting van 12,6% op de lonen in de (semi-)publieke sector niet wordt ingetrokken. Minister-president Wever-Croes zegt niet aan de eis van de bonden te kunnen voldoen zolang Aruba afhankelijk is van financiële steun van Nederland.

Om de coronacrisis door te komen zijn Aruba, Curaçao en Sint Maarten aangewezen op (renteloze) leningen van Nederland dat daaraan de voorwaarde heeft verbonden dat 12,5% wordt bespaard op de loonsom bij de overheid en overheidsentiteiten. Hoewel het de regeringen vrij stond de korting naar draagkracht te spreiden, werd besloten tot een generieke maatregel waardoor ook medewerkers met een lager inkomen hard werden geraakt.

Op Aruba is sprake van toenemende arbeidsonrust. Zeker nu de economie dankzij het herstel van het toerisme weer opkrabbelt, willen de vakbonden – aangemoedigd door oppositiepartij AVP – dat de loonkorting wordt beëindigd. Wever-Croes zegt begrip te hebben voor die wens, maar wijst erop gebonden te zijn aan de afspraken die met Nederland zijn gemaakt. Medio volgend jaar verwacht Aruba geen liquiditeitssteun nodig te hebben, maar dan zal het land een start moeten maken met het aflossen van de schuldenberg.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.