Bonaire

Bonaire wil lokale woningzoekende beschermen: rem op wildgroei nieuwbouw

Kralendijk – Bonaire gaat de wildgroei van de bouw van woningen en vakantieaccommodaties een halt toe roepen. Vooruitlopend op een algehele herziening van het Ruimtelijk Ordeningsplan Bonaire (ROB) heeft het Bestuurscollege het ‘Voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw’ vastgesteld. Daardoor kunnen bouwvergunningen voor niet gewenste verblijfsrecreatie en woningbouwprojecten worden aangehouden.

Op Bonaire zijn de afgelopen jaren – met name door bemiddelde Europese Nederlanders – veel zogeheten tweede woningen gebouwd. Dat heeft geleid tot een extreme stijging van de prijs van kavels, maar ook van bestaande woningen. De huren zijn meegestegen. Het gevolg is dat voor lokaal gebonden woningzoekenden nauwelijks nog betaalbare huisvesting beschikbaar is.

“Het is belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor onze bevolking. Er moet daarom voorrang gegeven worden aan de bouw van huizen of appartementen voor mensen die in onze samenleving geworteld zijn. Dit voorbereidingsbesluit geeft ruimte om via het ROB te regelen, dat de focus op gebalanceerd aanbod ligt zodat er voldoende woningen zijn voor lokale families”, aldus het BC.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.