Premier Pisas van Curaçao manoeuvreert zichzelf in netelige positie

Willemstad – Minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) heeft zichzelf in een netelige positie gemanoeuvreerd door ten overstaan van journalisten tegen te spreken dat hij benoemingsbesluiten van nieuwe medewerkers voor het Curaçaohuis heeft ondertekend.

De ontkenning staat op gespannen voet met documenten die naar Curaçaose media zijn gelekt. Het betreft vier benoemingsbesluiten van de Raad van Ministers waarop Pisas handtekening prijkt. De premier tekende de besluiten op 27 oktober, slechts enkele uren nadat hij van de Directie Human Resources en Organisatie (HRO) voor alle vier aanstellingen een negatief advies had ontvangen.

Authentiek

Over de authenciteit van de documenten en de handtekening bestaat geen twijfel. Bovendien heeft minister Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (waaronder HRO ressorteert) in antwoord op vragen van het Statenlid Steven Martina (MAN) het bestaan van de negatieve adviezen toegegeven. In alle vier de gevallen was het advies om een opstapeling van redenen negatief: de kandidaten beschikken niet over de vereiste opleiding en ervaring, er is een risico op (de schijn van) belangenverstrengeling, de aanstellingen zijn in strijd met de aan de liquiditeitssteun verbonden afspraak met Nederland geen niet-kritische vacatures te vervullen en bovendien is er voor 3 van de 4 geen vacature.

In zijn persconferentie meldde Pisas dat de aanstellingen nog in het proces van afronding verkeren. Gevolmachtigde minister Carlson Manuel (ook MFK) blijkt bij het doen van zijn voordracht aan de premier over het hoofd te hebben gezien dat voor het personeel van het Curaçaohuis de Nederlandse arbeidswetgeving van toepassing is. De concept-arbeidsovereenkomsten zijn daarmee in strijd. Bovendien zal, zo verklaarde de premier, eerst het aantal formatieplaatsen (en dus ook het budget) moeten worden uitgebreid om nieuwe medewerkers te kunnen aanstellen. Met de vier nieuwkomers is op jaarbasis een bedrag van circa 500.000 gulden gemoeid.

Vertrouwenspersonen’

Met het feit dat het kwartet tot de familie- en vriendenkring van Manuel behoren, heeft Pisas geen moeite omdat naar zijn zeggen “elke regering vertrouwenspersonen aanstelt, een broer of zus of vrienden om voor ze uit te kijken.” De premier ging tijdens de persconferentie niet in op de negatieve adviezen en de toeslag van 25% die de betrokkenen bovenop het salaris is toegezegd. De benoeming van interim-directeur (“tante”) Carla Ponsioen-Provence, van beroep vitaliteitsconsulent, is al wel geformaliseerd.

Hieronder de vier benoemingsbesluiten waarvan minister-president Pisas ontkent deze te hebben ondertekend. Daaronder de negatieve adviezen van de Directie Human Resources en Organisatie.

Premier Pisas zegt dat hij het bovenstaande aanstellingsbesluit van Carlton Manuel niet heeft ondertekend, net als de besluiten hieronder.
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.