D66 ongeduldig: Wanneer wordt Natuurplan Caribisch Nederland in uitvoering genomen?

Den Haag – De regering doet er veel te lang over om het vorig jaar vastgestelde Natuur- en Milieu Beleidsplan Caribisch Nederland in uitvoering te nemen. Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) greep het debat over de begroting voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan om zijn ongeduld te etaleren.

“Op Saba en Sint Eustatius is geen enkel vorm van afvalwaterzuivering aanwezig. Op Bonaire wordt slechts 14% van het afvalwater gezuiverd. Dat zijn Nederlandse gemeenten; het is onvoorstelbaar. Het koraal is zo hard achteruitgegaan dat er rond 2030 nog maar 1% over is van de oorspronkelijke bedekking. Al in 2020 had het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland in moeten gaan. Dat is nog steeds niet gebeurd. Krijgen we nog dit jaar eindelijk de uitvoeringsagenda?”, aldus De Groot.

“Gelukkig hebben we nog altijd de eilanden van Caribisch Nederland”, merkte Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) op. “Minister-president Rutte pronkt immers maar al te graag met deze natuur tijdens internationale besprekingen. Zo’n eervolle vernoeming gaat echter niet gepaard met een goede bescherming. Kijk maar naar het Chogogo-resort op Bonaire: geen toezicht, geen vergunningen en geen inzicht in de impact op het koraal. En nieuwe debacles dienen zich al aan. De mogelijke komst van een nieuwe vrachthaven en een stookoliepier zullen het koraal aantasten.”

“Maar de minister ziet deze gevaren helemaal niet: alles gaat juist goed, want de plannen zijn in de maak. In 2022 komen de handhavingsplannen en in 2024 komen de strategieën om het afvalwater te behandelen. Daarom mijn vraag: hoe gaat de minister voorkomen dat eerdergenoemde projecten het koraal aantasten? Welke extra maatregelen gaat de minister nemen tot plannen in uitvoering zijn? Kan de minister aangeven welke andere projecten mogelijk een risico zijn voor het koraal?”

Minister Carola Schouten zal morgen reageren.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.