COHO kost dit jaar 2,1 miljoen euro aan personeel

Den Haag – Hoewel nog niet officieel opgericht kost het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit jaar 2,1 miljoen euro aan personeelskosten.

Dat blijkt uit de wijziging van de begroting 2021 van Koninkrijksrelaties. De oprichting van COHO wacht op de wetsbehandeling die nog altijd niet is gestart. Omdat de taken van COHO niet kunnen wachten worden deze voorlopig uitgevoerd door de Tijdelijke Werk Organisatie (TWO).

Wanneer de COHO-wet ter behandeling aan de parlementen van de landen wordt aangeboden, is onbekend. Dat had al lang zullen gebeuren, maar kennelijk kunnen de regeringen het niet eens worden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.