OPINIE – Lakse houding van Arubaanse regering is vrijbrief voor milieucriminaliteit

Door Mr. A. Balentina – Certified Legislative Lawyer

Op de Parkietenbos landfill worden weer afgedankte autobanden verzameld en opgestapeld. Er is alweer een aardige berg. Deze banden veroorzaken als ze in brand vliegen een enorme zwarte giftige rookwolk die overal op het eiland te zien is. En als de wind ook maar enigszins verkeerd staat, zal deze rook neerslaan op de buurten rondom de landfill maar ook op onze internationale luchthaven Reina Beatrix. Bovendien hebben eerdere branden geleerd dat een dergelijke brand niet te blussen is en derhalve gewoon enkele dagen moet doorbranden totdat het uit zichzelf dooft.

Ook al wordt deze nieuwe stapel banden niet moedwillig in brand gestoken, feit is dat met een hoge mate van zekerheid gesteld kan worden dat ze in brand zal vliegen. Immers, met meer regel dan uitzondering vliegt de Parkietenbos landfill spontaan in brand. En ook op de plek waar nu de banden worden opgestapeld. Gesteld kan dus worden dat degenen die deze banden daar opstapelen met voorbedachte rade en opzettelijk (al dan niet voorwaardelijk) bezig zijn met de voorbereiding van een komende milieuramp. Geen toezicht en handhaving betekent automatisch een vrijbrief voor milieucriminaliteit, alsmede de nadelige gevolgen voor de samenleving, volksgezondheid en toerisme die daarmee gepaard gaan.

Alle mooie woorden ten spijt die de laatste dagen vanuit de overheid komen dat Aruba duurzaam zal worden ontwikkeld en dat aangesloten zal worden bij de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering door luchtvervuiling tegen te gaan, moet helaas geconstateerd worden dat de daad niet bij de woord wordt gevoegd. We stevenen weer op een regelrechte milieuramp af.

Nu ik deze voorspelling heb gedaan en als deze inderdaad bewaarheid wordt, kan niet meer zoals altijd gezegd worden: we kunnen er niets aan doen. Serlimar, de uitbater van de landfill kan in de eerste plaats de banden ergens anders opstapelen. Als er geen ander alternatief is dan zal Serlimar de ondergrond brandvrij moeten maken. Bekend is dat daarvoor een bulldozer nodig is die Serlimar niet heeft. Die kunnen ze echter lenen bij DOW die wel zo’n machine heeft. DOW heeft ook zand. In ruil voor het gebruik van de landfill voor activiteiten van o.a. de incinerator door DOW kan deze daarom ook van zijn kant meehelpen met een bulldozer en zand.

Ik hoop niet dat mijn woorden bewaarheid worden want het laatste wat ik wil, als bewoner onder de rook, is een brandende autobanden stapel. Maar mocht het gebeuren dat zal ik niet schromen om aangifte te doen wegens het met voorbedachten rade en met opzet veroorzaken van een poging tot moord door middel van een milieuramp. Men zij gewaarschuwd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.