Jaarverslag College financieel toezicht

Den Haag – “Het jaar 2019 stond voor Curaçao in het teken van een advies tot aanwijzing en het in januari met Nederland ondertekend Groeiakkoord. Voor Sint Maarten stond het jaar 2019, evenals 2017 en 2018, in het teken van wederopbouw en herstel van de financiën van het land. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba werden de gemoederen met name bezig gehouden door het financieel beheer dat op Bonaire van onvoldoende niveau blijft, de tijdelijke Wet taakverwaarlozing op Sint Eustatius en de bijzondere uitkeringen en de daardoor ontstane druk op de begroting voor met name Saba.”

Aldus vat voorzitter Raymond Gradus van de Colleges financieel toezicht het jaar 2019 samen in zijn voorwoord van het jaarverslag. “De coronacrisis veranderde de wereld vanaf 2020. De financiële, economische en sociale gevolgen van de pandemie waren ook voor het Caribisch deel van ons Koninkrijk zeer ingrijpend. De (ei)landen zijn in grote mate afhankelijk van het toerisme, dat met de sluiting van de luchtruimen en de havens volledig stilviel. Bedrijven ondervonden grote gevolgen en de (ei)landen kampten met begrotingstekorten door fors teruggelopen inkomsten en additionele uitgaven. Liquiditeitssteun was noodzakelijk. Naast de reguliere advisering over het begrotingsproces, adviseerden het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en het College Aruba financieel toezicht de Rijksministerraad (RMR) over liquiditeitssteun aan de landen en de bijbehorende voorwaarden. De openbare lichamen werden meegenomen in de Nederlandse steunmaatregelen.”

“In 2020 brachten de colleges, in aanvulling op de reguliere taken, zevenentwintig keer een advies uit aan de RMR over liquiditeitssteun of daaraan gerelateerde onderwerpen. Als professioneel en onafhankelijk toezichthouder en adviseur van de RMR hebben de colleges hopelijk een positieve bijdrage kunnen leveren aan het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis zonder daarbij het belang van duurzaam houdbare overheidsfinanciën uit het oog te verliezen”, aldus Gradus.

Staatssecretaris Knops (BZK) heeft vandaag ook de rapportage van het Cft over het eerste half jaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

Klik hier voor het jaarverslag van het Cft

Klik hier voor de halfjaarrapportage

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.