Evaluatiecommissie buigt zich over Rijkswet financieel toezicht

Willemstad – De Rijkswet financieel toezicht op grond waarvan het College financieel toezicht sinds 2010 controleert of Curaçao en Sint Maarten hun financiële huishouding op orde hebben, is aan de periodieke evaluatie toe. De Rijksministerraad heeft vandaag ingestemd met de startnotitie waarin de opdracht is beschreven.

De evaluatiecommissie bestaat uit Sjoerd Boerdijk, Sanne Kouwenhoven, Kees van Nieuwamerongen, Chester Peterson, Helma Etnel en Eugene Martis. Zij brengen op deze week een bezoek aan de landen. De commissie onderzoekt onder meer of Curaçao en Sint Maarten zich aan de rijkswet houden en of de aanbevelingen die voortkwamen uit de vorige evaluatie zijn opgevolgd.

Formeel moet de evaluatiecommissie ook advies aan de Rijksministerraad uitbrengen of de landen hun financieel beheer zo goed op orde hebben en hun begrotingsdiscipline voldoende is geborgd dat financieel toezicht niet langer nodig is. Gegeven de door de coronacrisis nog verder verslechterde financiële situatie van de landen is die vraag makkelijk te beantwoorden.

De commissie brengt haar advies uit voor de Rijksministerraad van 22 januari.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.