Caribisch Nederland kan met minder coronasteun toe dan vooraf gedacht

Den Haag – De coronasteun aan Caribisch Nederland heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2021 minder gekost dan waar rekening mee is gehouden. Dat antwoordt staatssecretaris Dennis Wiersma op vragen van de Tweede Kamer.

“De lagere realisatie in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN kan worden toegeschreven aan de verbeterende economische omstandigheden in Caribisch Nederland als gevolg van voornamelijk het aantrekken van het toerisme. Daardoor is het beroep op de regeling afgenomen”, aldus de bewindsman.

“Via de uitvoering, die in handen is van RCN-unit SZW, is er een goed beeld van de situatie op de eilanden en van nut en noodzaak van de steunmaatregelen. In aanvulling op dit beeld is de afbouw van de maatregelen onderwerp van gesprek geweest met vertegenwoordigers van uiteenlopende betrokken partijen (vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van de lokale overheid)”, voegt Wiersma er nog aan toe.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.