Verduurzamen brandstof schepen in wateren Bonaire heeft meer nadelen dan voordelen


Den Haag – Het op wettelijke basis afdwingen van een duurzamer brandstofgebruik door de scheepvaart in wateren van Bonaire kan het groene imago van het eiland versterken, maar het positieve effect op de luchtkwaliteit en de  gezondheid is beperkt en de zijn kosten hoog. Erger nog: het kan ertoe leiden dat cruisemaatschappijen Bonaire gaan mijden.

Dat kan worden geconcludeerd uit het onderzoek dat het bureau CE Delft heeft gedaan waartoe opdracht is gedaan naar aanleiding van een in de Tweede Kamer aangenomen motie om “in kaart te brengen wat de voor- en nadelen zijn van verschillende soorten brandstofgebruik in de wateren van Bonaire en wat de effecten daarvan zijn, ook kijkend naar de uitvoerbaarheid.”

Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat: “In de motie is door de indieners een vergelijking gemaakt met de instelling van een Emission Control Area (ECA) voor de Noordzee. Een dergelijke aanwijzing vereist besluitvorming in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Voorwaarde voor aanwijzing is dat overtuigend wordt aangetoond dat de kosten van een ECA voor de scheepvaart in verhouding staan tot de verwachte milieubaten. CE Delft concludeert dat het de vraag is of de milieubaten opwegen tegen de economische kosten van een dergelijke maatregel.

Weliswaar zou een ECA kunnen bijdragen aan een groener imago van Bonaire, maar door de aflandige wind en het beperkt aantal schepen dat de wateren van Bonaire aandoet, zal een ECA een beperkt effect hebben op de luchtkwaliteit en gezondheidswinst op het eiland. Daarnaast bestaat het risico dat schepen, waaronder cruiseschepen, als gevolg van strengere regelgeving het eiland zullen mijden. Vanwege deze problematiek zet het ministerie in op wereldwijde afspraken over brandstofvergroening in IMO verband. IMO afspraken hierover zullen ook kunnen leiden tot positieve effecten voor de brandstofvergroening van schepen die Bonaire aandoen.”

Lees hier het gehele rapport van CE Delft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.