Kamermeerderheid wil geen Tula’s in Nederlandse geschiedenisonderwijs

Den Haag – De motie om Tula en andere antikoloniale vrijheidsstrijders een plek te geven in het Nederlandse geschiedenisonderwijs is vandaag in de Tweede Kamer door een meerderheid van 82 tegen 68 stemmen verworpen. De motie was ingediend door Sylvana Simons (BIJ1) en medeondertekend door Jorien Wuite (D66) en Marieke Koekoek (Volt).

Naast de partijen van de indieners (BIJ1, D66 en Volt) stemden ook de SP, GroenLinks, DENK, de PvdA, de PvdD en de ChristenUnie voor de motie. De VVD, het CDA, de SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga stemden tegen. De motie luidde als volgt:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Nederlandse onderwijs een eenzijdig verhaal vertelt over het Nederlandse koloniale verleden; constaterende dat vrijheidsstrijders en verzetshelden, zoals Tula, Janey Tetary, Nyi Ageng Serang of Martha Christina Tiahahu, daarmee onderbelicht en onbekend zijn in Nederland terwijl zij als voorbeeld van Zwart en Aziatisch Nederlands antikoloniaal verzet thuishoren in de geschiedenisboeken; constaterende dat we daarmee niet alleen een archief aan verhalen over Zwart en Aziatisch leiderschap, talent en verzet verliezen, maar ook de collectieve herinnering aan wat we als samenleving hebben doorstaan, waar we vandaan komen en hoe die geschiedenis ons heden kleurt; constaterende dat representatieve organisaties zoals The Black Archives of organisaties uit Suriname, Caribisch Nederland, Indonesië of de Molukken veel kennis en ervaring hebben met het opgraven, uitbreiden en archiveren van dit deel van het Nederlandse koloniale verleden; verzoekt de regering:

–onderzoek te laten doen naar verhalen over antikoloniale vrijheidsstrijders en verzetshelden uit de Nederlandse geschiedenis;

–in dit onderzoek specifiek de focus te leggen op het opgraven, uitbreiden en archiveren van verhalen over vrijheidsstrijders en verzetshelden tegen het Nederlandse koloniale bewind;

–bij dit onderzoek samen te werken met onder andere de in de constatering genoemde representatieve organisaties en een leidende onderzoeksrol voor hen te waarborgen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.