PvdD: Investeer niet in fossiele brandstof op Bonaire

Den Haag – De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet alsnog afziet van de aanleg van nieuwe infrastructuur om Bonaire van fossiele brandstof te voorzien. Dat blijkt uit de inbreng van de partij bij de schriftelijke voorbereiding van een debat van de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat met minister Henk Kamp over staatsdeelnemingen:

“Het kabinet heeft dit voorjaar Bonaire Brandstof Terminals B.V. opgericht, dat nieuwe olie-infrastructuur moet aanleggen op Bonaire, terwijl dit eiland volgens de ambtelijke studie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat “Duurzame en Betaalbare Energie in Caribisch Nederland”, 100 procent duurzame energie zou kunnen hebben.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie roepen het kabinet op om te stoppen met het oprichten van nieuwe fossiele staats- en beleidsdeelnemingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld deelnemingen die worden opgericht om olie- of gasinfrastructuur te verzorgen, zoals Bonaire Brandstof Terminals B.V., en deelnemingen waarvan het niet is uitgesloten dat zij in olie en gas zullen investeren, zoals Invest International. Is het kabinet bereid om te stoppen met het oprichten van nieuwe fossiele staats- en beleidsdeelnemingen? Waarom wel of niet? Indien wel, hoe zou dit beleid vorm kunnen krijgen? Indien niet, waarom niet en kan de minister dan ingaan op wat het bestaansrecht nog is van publiek gefinancierde fossiele deelnemingen die het publieke belang schaden omdat zij de klimaatcrisis verergeren?

In het kader van stoppen met het oprichten van nieuwe fossiele deelnemingen roepen de leden van de Partij voor de Dieren-fractie het kabinet op om Bonaire Brandstof Terminals B.V. alsnog van nieuwe statuten te voorzien, waarin staat dat geen nieuwe fossiele infrastructuur zal worden aangelegd. Is het kabinet hiertoe bereid? Zo ja, hoe ziet het plan eruit? Zo nee, kan de minister dan uitleggen hoe het in stand houden van het aanbod van fossiele brandstoffen voor de komende 30 tot 40 jaar door nieuwe fossiele infrastructuur aan te leggen bijdraagt aan de transitie naar een duurzame energievoorziening, wat volgens de website van Bonaire Brandstof Terminals B.V. één van de doelen is van deze beleidsdeelneming?”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.