Den Haag: SVB Curaçao geeft wel uitvoering aan AOV-vonnis

Den Haag – Staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft geen aanwijzingen dat de Sociale Verzekeringsbank in Willemstad geen uitvoering zou geven aan het vonnis van de rechter om de korting op de uitkering van buiten Curaçao wonende AOV-gerechtigden terug te draaien.

Advocaat Michiel Bijkerk had het ministerie gemeld dat de SVB de gerechtelijke uitspraak niet zou respecteren. “Bij brief van 10 oktober 2021, die ik door tussenkomst van de waarnemend Rijksvertegenwoordiger heb ontvangen, heeft u mijn aandacht gevraagd voor de opvolging door SVB Curaçao van het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie inzake de kortingsmaatregel AOV van het land Curaçao”, schrijft Wiersma.

“Vooraf merk ik op dat het wettelijk ouderdomspensioen van Curaçao een aangelegenheid van het land zelf is. In een situatie als deze is van mijn kant terughoudendheid in bemoeienis geboden. Dit laat onverlet dat er op ambtelijk niveau goede contacten zijn met SVB Curaçao, ook over dit thema. Op directieniveau heeft SVB Curaçao de bevestiging afgegeven dat wel degelijk een aanvang is gemaakt met de uitvoering van het vonnis”, vervolgt Wiersma.

“SVB Curaçao heeft aangegeven op basis van beschikbare data reeds per 1 juli 2021, totaal 643 potentiële gerechtigden te hebben aangeschreven met het verzoek om gegevens aan te leveren om individueel te kunnen toetsen of belanghebbenden aan de criteria voldoen zoals neergelegd in het vonnis. SVB Curaçao geeft aan nog niet van alle potentiële gerechtigden reactie te hebben ontvangen, maar wel reeds voor een eerste tranche cliënten te zijn gestart met de betaalbaarstelling.”

Wiersma tot slot: “Deze informatie van SVB Curaçao geeft geen grond voor de veronderstelling dat er niet betaald zou worden. Uit de ontvangen informatie maak ik op dat het feit dat de betaling enige tijd kan duren, slechts administratieve redenen heeft Voor nadere informatie verwijs ik u naar de SVB Curaçao zelf.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.