Koninkrijk slaat handen ineen voor bestuurlijke aanpak ondermijning

Willemstad – Experts uit Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland (inclusief de BES-eilanden) zijn bijeen gekomen om te spreken over het versterken van de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. De Curaçaose minister-president en tevens minister van Justitie, Gilmar Pisas, benadrukte in zijn openingswoord het belang van een bestuurlijke aanpak.

Vertegenwoordigers van onder andere verschillende ministeries, Openbaar Ministerie, politie en de Financial Intelligence Units uit de landen spraken op Curaçao over de ontwikkelingen in hun landen, de juridische instrumenten die beschikbaar zijn om de bestuurlijke processen weerbaarder te maken tegen criminaliteit en de noodzaak voor een goed georganiseerde samenwerking en informatiedeling tussen de betrokken diensten.

Het terugdringen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit lukt namelijk alleen met een integrale aanpak. Een puur strafrechtelijke aanpak van opsporing, vervolging en berechting tegen ondermijnende criminaliteit is onvoldoende. Bestuurlijke en preventieve middelen zijn nodig in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit. Een bestuurlijke aanpak kan bijvoorbeeld zien op handhaving van lokale wet- en regelgeving ten aanzien van vergunningverlening, integriteitsbeoordelingen, toezicht en controle, maar ook op bestuurlijke sancties zoals het sluiten van (drugs)panden die gebruikt worden voor criminaliteit. De samenwerking van onder andere bestuurlijke-, politie-, justitie- en financiële diensten is hierbij essentieel, waarbij ook de informatiedeling tussen de diensten kan worden georganiseerd. Bij de preventieve aanpak komt hiernaast nadrukkelijk ook de private sector in beeld.

De bijeenkomst is georganiseerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid. Het onderwerp staat op de agenda van het volgende Justitieel VierlandenOverleg (JVO) van de ministeries van Justitie van de landen op 20 januari.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.