Aanpak afvalwater op Bonaire begint met ministerieel “onderzoek naar een visie”

Den Haag – Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat onderzoek doen “naar een visie op afvalwaterbeheer” op Bonaire en Sint Eustatius. Dat antwoordt minister Barbara Visser (IenW) op de vraag vanuit de Tweede Kamer hoe het staat met de uitvoering van een motie van De Groot en Diertens (beiden D66). Daarin wordt de regering aangespoord de BES-eilanden te ondersteunen met het vergroten van de effectiviteit van het afvalwaterbeheer om het koraal te beschermen tegen de lozing van ongezuiverd afvalwater.

Visser: “Het ministerie van IenW heeft extra subsidie beschikbaar gesteld tot 2024 voor een bijdrage aan een sluitende exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en de opbouw naar een afvalwaterheffing. De RWZI speelt op Bonaire een belangrijke rol in de vermindering van ongezuiverd afvalwater dat de zee in stroomt. Daarnaast wordt er samen met de eilanden gekeken naar de concept uitvoeringsagenda’s en zijn er reeds een aantal projecten opgestart, zoals o.a. voor demo installaties voor decentrale zuivering, het reduceren van afvalwater van jachten.”

“Ook worden er onderzoeken gestart naar een visie voor afvalwaterbeheer op Bonaire en Sint Eustatius. Het Natuur en Milieubeleidsplan meldt dat er voor 2024 strategieën voor afvalwaterbeheer opgesteld en zo mogelijk in uitvoering zijn. In de loop van 2022 wordt uw Kamer van de voortgang op de hoogte gesteld”, zo belooft de minister.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.