Curacao Aruba

Kabinetsreactie op Amnesty-rapport over Venezolanen laat op zich wachten

Den Haag – Een reactie op het rapport ‘Nog steeds niet veilig, Venezolanen krijgen geen bescherming in Curaçao’ van Amnesty International laat nog even op zich wachten. Dat meldt staatssecretaris Knops (BZK) vandaag per brief aan de Tweede Kamer:

Met een brief  namens de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties vroeg u op 10 november jl. de minister van Justitie en Veiligheid en mij de in de aangenomen motie-Koekkoek c.s. verzochte reactie op het rapport ‘Nog steeds niet veilig, Venezolanen krijgen geen bescherming in Curaçao’ van Amnesty International vóór de begrotingsbehandeling Justitie & Veiligheid naar de Kamer te sturen.

De motie-Koekkoek c.s. is op 26 oktober 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en verzoekt de regering onder andere om binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport aan de Kamer te sturen, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de aanbevelingen. Mede gelet op de in de motie voorgestelde termijn van twee maanden liet ik tijdens de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (d.d. 14 oktober 2021) het oordeel over de betreffende motie aan de Tweede Kamer.

Ik deel u hierbij mede dat het niet haalbaar is de betreffende reactie vóór de begrotingsbehandeling Justitie & Veiligheid naar de Kamer te sturen. In lijn met de motie Koekkoek volgt de reactie van de regering op het rapport van Amnesty International zo snel mogelijk en binnen de termijn van twee maanden, namelijk vóór 17 december 2021.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.