Politie Caribisch Nederland heeft helft aanbevelingen Ombudsman uitgevoerd

Den Haag – Het politiekorps van Caribisch Nederland (KPCN) heeft de helft van de aanbeveling uitgevoerd die Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in februari deed in het rapport ‘Klachtbehandeling door Korps Politie Caribisch Nederland op goede weg maar ruimte voor verbetering’.

 Hierin werden tien concrete  aanbevelingen gedaan. Uit gesprekken met de klachtencoördinator van Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) blijkt dat de helft van de aanbevelingen inmiddels is opgevolgd.

Klachtenhandleiding en klachtenformulier

Het KPCN heeft de klachtenhandleiding opnieuw doorgenomen en op basis daarvan zijn er aanpassingen gedaan, zodat klachten op Bonaire, St. Eustatius en Saba op dezelfde manier worden behandeld. Zodra er een akkoord is van het ministerie van Justitie en Veiligheid komt deze op de website te staan. Hier is dan ook het klachtenformulier te vinden.

Brievenbus, registratie en klachtenanalyse

Om de drempel voor het indienen van een klacht zo laag mogelijk te houden, zijn er  nu ook brievenbussen op Saba en St. Eustatius opgehangen waar inwoners hun klacht kunnen indienen. Verder wordt de klachtencoördinator eerder ingeschakeld bij klachten die worden ingediend aan de balie. Hierdoor worden ook de klachten geregistreerd die informeel worden afgehandeld. De gezaghebber wordt door de politiechef mondeling geïnformeerd over lopende klachten.

Tot slot maakt het KPCN voortaan een jaarlijkse klachtenanalyse om meer te kunnen leren van ingediende klachten.

Monitoring

De opvolging van de rest van de aanbevelingen blijft een punt van aandacht voor de Nationale ombudsman. Zowel bij telefonische gesprekken met het KPCN als tijdens werkbezoeken aan Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Aanleiding acties

De Nationale ombudsman toetste in zijn onderzoek van februari 2021 of de klachtbehandeling van het KPCN past bij de ombudsvisie op professionele klachtbehandeling. Hij gaf toen al aan dat het KPCN op de goede weg is om de klachtbehandeling te professionaliseren. Maar hij zag ook mogelijkheden om de klachtbehandeling nog beter te maken. Hiervoor werden tien aanbevelingen gedaan aan het KPCN, waarvan er inmiddels vijf zijn opgevolgd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.