10 weken blijkt te kort voor inhoudelijke reactie kabinet op pijnlijk VN-rapport

Den Haag – Het heeft even geduurd (2,5 maand), maar nu heeft staatssecretaris Dennis Wiersma (SZW) een voor het kabinet pijnlijk rapport van het VN-comité inzake uitbanning van rassendiscriminatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Wie een inhoudelijke reactie van het kabinet op de stevige kritiek (o.a. op de voorwaarden waaronder Nederland de Caribische landen door de coronacrisis helpt) had verwacht, komt bedrogen uit. Wiersma gaat niet verder dan te melden dat de observaties van het Committee on the Elimination of Racial Discrimination “een mooie aanvulling zijn op de reeds ingeslagen weg”.

“De aanbevelingen zullen worden meegegeven aan de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme. Daarnaast zullen de aanbevelingen ook door het kabinet goed worden bestudeerd en, voor zover de aanbevelingen door het kabinet worden onderschreven, in acties worden omgezet.”

Hieronder de volledige brief van Wiersma

Mede namens de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zend ik u een rapport van het VN-Comité inzake uitbanning van rassendiscriminatie (Committee on the Elimination of Racial Discrimination, hierna: “CERD“) van 26 augustus 2021.

Dit rapport bevat concluderende observaties en aanbevelingen van het CERD op het gebied van de aanpak van racisme en discriminatie voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden, als partij bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.

De in het rapport opgenomen observaties en aanbevelingen volgen na een hoorzitting, die via videovergaderingen heeft plaatsgevonden op 16 en 17 augustus jl., tussen het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland incl. de BES-eilanden, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten) en de CERD, alsook de periodieke rapportage die Nederland in 2019 bij de CERD heeft ingediend. Over deze periodieke rapportage heb ik uw Kamer eerder geïnformeerd. In verband met de Coronacrisis was de eerder geplande hoorzitting (27 en 28 april 2020) uitgesteld.

De observaties en aanbevelingen van de CERD komen op een moment dat het kabinet werkt aan de versterking van de aanpak van racisme en discriminatie en vormen een mooie aanvulling op de reeds ingeslagen weg, waar de aanstelling van een Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme (NCDR) en een Staatscommissie onderdeel van zijn. Deze aanbevelingen zullen worden meegegeven aan de NCDR. Daarnaast zullen de aanbevelingen ook door het kabinet goed worden bestudeerd en waar een nieuwe impuls nodig is, voor zover de aanbevelingen door het kabinet worden onderschreven, in acties worden omgezet die worden meegenomen in de voorgenomen versterkte inzet op het gebied van de aanpak van racisme en discriminatie.

De aanbevelingen zien op onderwerpen als gelijke kansen en behandeling in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de gezondheidszorg, hate speech, omgang met het slavernijverleden en de wijze van informatieverzameling ten aanzien van personen met een migratieachtergrond.

De eerstvolgende periodieke rapportage zal per 9 januari 2027 ingediend moeten worden bij het CERD. Ten aanzien van de wijze van implementatie van de aanbevelingen rondom hate speech en het meldpunt internet discriminatie (MiND), onderzoek en registratie van racistische en discriminatoire motieven bij misdrijven, alsook gelijke kansen in het onderwijs, heeft het CERD verzocht om binnen één jaar na publicatie van het onderhavige rapport informatie toegestuurd te krijgen. Hierover zal ik uw Kamer informeren.

Hieronder de passages uit het rapport over de Cariben

Implementation of anti-discrimination legislation

9. The Committee emphasizes that the Kingdom of the Netherlands as a State party is responsible for compliance with and implementation of the Convention with regard to its whole territory, including those parts which enjoy an autonomous status within the constitutional order of the Kingdom of the Netherlands. The Committee is concerned that the General Equal Treatment Act and the Netherlands Institute for Human Rights Act, which establishes the Netherlands Institute for Human Rights (NIHR) and enables it to conduct investigations in the area of human rights protection, are not fully applicable in Caribbean territories of the Kingdom of the Netherlands, though it notes that discussions are ongoing on extending the mandate of the latter with respect to these territories. While noting that there are also discussions ongoing on reforming the Municipal Anti-discrimination Services (ADVs), the Committee is concerned about the current lack of information on the implementation of the Act on Municipal Antidiscrimination Services and about the lack of a body that monitors effective implementation of this Act by municipalities, which may impede the enjoyment of rights under the Convention (art.2).

10. The Committee recommends that the State party:

(a) Take measures to ensure that the Convention and all legislation that furthers its implementation, in particular the Equal Treatment Act and the Netherlands Institute for Human Rights Act, are fully applicable throughout the entire territory of the Kingdom of the Netherlands;

(b) Put in place a mechanism to monitor and evaluate the implementation of the Act on Municipal Anti-discrimination Services by municipalities and ensure that any reforms of the ADVs result in a more effective institutional structure and ADVs that are equipped with the necessary resources and expertise.

Discrimination of Dutch citizens born in the Caribbean

29. The Committee is concerned by a report that economic support provided to Dutch Caribbean countries in the context of the COVID-19 pandemic was linked to conditionalities and was thus less favourable than that provided to the European Netherlands, providing less assistance to alleviate the negative economic impact of the pandemic on the ethnic minorities in the Dutch Caribbean countries. The Committee also notes with concern reports about obstacles for the peoples of the Caribbean part of the Kingdom of the Netherlands to fully realize their right to self-determination. The Committee is further concerned by reports that within the European Netherlands, the Dutch legislature and local governments differentiate between Dutch citizens born in the European Netherlands and those born in or migrating from the Dutch Caribbean, for example in terms of freedom of movement (art. 2, 5).

30. The Committee recommends that the State party evaluate the impact of the economic support provided during the COVID-19 pandemic on the population of the Dutch Caribbean countries, as compared with the impact on the population of the European part of the Netherlands, and ensure that no discrimination has occurred in the enjoyment of their rights under the Convention. The Committee also recommends that the State party ensure autonomy of the peoples of the Caribbean part of the Kingdom and ensure their participation in decision-making processes in the State party that are of particular concern to them. The Committee further recommends that the State party engage in a dialogue with representatives of the populations of the Caribbean part of the Kingdom who have been discriminated against because of perceived race or ethnic origin, in order to understand and address their concerns. The Committee also recommends that the State party take measures to address any discrimination against, and promote equality between Dutch citizens born in the Dutch Caribbean and those born in the European Netherlands.

Climate change

37. The Committee is concerned about reports that the effects of climate change, which are already palpable in some of the Dutch Caribbean islands, will threaten a plethora of human rights such as the rights to work, health, and housing, and will disproportionately impact vulnerable groups. The Committee is also concerned about reports that these islands are not receiving support to address these issues (art. 5).

38. The Committee recommends that the State party initiate studies to understand the negative impact that climate change may have on people living in Dutch Caribbean islands. The Committee also recommends that the State party take measures to mitigate and protect vulnerable groups from the negative effects of climate change, and consider avenues to provide full support to the affected communities.


error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.