Curacao

Belastingopbrengsten Curaçao hoogste in 4 jaar, meldt minister Silvania

Willemstad – Sinds het aantreden van het kabinet Pisas zijn de belastingopbrengsten hoger dan de afgelopen 4 jaar. Dat meldt minister van Financiën Javier Silvania in een persbericht.

De bewindsman schrijft de ontwikkeling toe aan het feit dat de regering “zeer hoge prioriteit” geeft aan het verhogen van de belastingopbrengsten. “De aanpak lijkt al binnen enkele maanden zijn vruchten af te werpen”, aldus Silvania.

Het persbericht heeft betrekking op opgelegde aanslagen en niet op het daadwerkelijk geïnde bedrag. Javier kondigt wel “zwaardere invorderingsmaatregelen” aan.

Persbericht minister Silvania

WILLEMSTAD – De belastingopbrengsten over de maanden juli tot en met oktober zijn sinds 2017 niet meer zo hoog geweest als dit jaar. Zo laat Minister van Financiën mr. Drs. Javier Silvania weten. Sinds het aantreden van het Kabinet Pisas op 14 juni jl. heeft het verhogen van de belastingopbrengsten een zeer hoge prioriteit. Zowel voor de Inspectie der Belastingen, de Stichting Belastingaccountants Bureau (SBAB) als voor de Ontvanger, zijn door de Minister operationele doelstellingen bepaald welke moeten leiden tot het terugdringen van administratieve achterstanden en het verhogen van de inkomsten voor het Land. Deze gestructureerde aanpak lijkt al binnen enkele maanden zijn vruchten af te werpen zoals zichtbaar in onderstaande grafiek:

Veel ondernemers die achterstanden hebben in het indienen van hun aangiften, hebben inmiddels een bezoek gehad van een medewerker van SBAB. De eigenaren van onroerende zaken hebben hun OZB aanslagen over de jaren 2019 en 2020 ontvangen en een groot aantal belastingschuldigen heeft de afgelopen maanden een aanmaning ontvangen of de deurwaarder aan de deur gekregen. De herstellende economie draagt weliswaar bij aan de groei van de belastingopbrengsten, maar dat alleen is onvoldoende om de stijging van de opbrengsten tot een niveau van voor de COVID-pandemie te verklaren. Ook de ontwikkeling van de opbrengsten van sociale premies laat hetzelfde positieve beeld zien.

Met ingang van 12 juli, zijn door de Minister de zogenaamde ‘Invorderingsrichtlijnen’ uitgevaardigd. Deze richtlijnen, welke door de Minister openbaar zijn gemaakt, geven enerzijds duidelijke instructies aan de invorderaars van de ontvanger en zorgen er anderzijds voor dat alle belastingschuldigen gelijk worden behandeld. Ook voorziet de richtlijn in een tijdelijke ‘saneringsregeling’ waarmee belastingschuldigen met korting hun oude belastingschulden kunnen aflossen. Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat de belastingschuldige gedurende 4 jaar geen nieuwe schulden opbouwt, anders kan de toegekende korting worden teruggedraaid. Gezien het succes van deze saneringsregeling, heeft de Raad van Ministers onlangs ingestemd met de verlenging hiervan tot het einde van het jaar.

De komende maanden zullen steeds zwaardere invorderingsmaatregelen worden ingezet om de achterstallige belastingen te innen. Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van iedere afzonderlijke belastingschuldige. Hoewel uiteraard iedereen aan zijn fiscale verplichtingen moet voldoen, zullen de zwaardere invorderingsmaatregelen zich de komende periode met name richten op de belastingschuldigen met hogere inkomens of veel vermogen.

De gedachte hierbij is dat de lagere inkomensgroepen financieel het meest te lijden hebben gehad van de COVID-pandemie. Voor de Minister is het dan ook vanzelfsprekend dat de sterkste schouders ook in deze periode de zwaarste lasten dienen te dragen. Hierbij zal voor niemand een uitzondering worden gemaakt.

De Minister realiseert zich dat de huidige aanpak ook de nodige druk zet op de medewerkers van de Belastingdienst en spreekt zijn waardering uit voor hun inzet welke tot dit mooie resultaat heeft geleid.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.