Curacao

Tweede Kamer stemt voor bevoogdende motie om Bonaire compliment te geven

Den Haag – Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet het openbaar lichaam Bonaire een compliment moet geven voor het optreden tegen het zonder vergunning zand storten door het in aanbouw zijnde Chogogo Dive and Beach Resort.

Een motie van de Partij voor de Dieren kreeg de steun van de D66, ChristenUnie, SP, GroenLinks, Denk, Volt, PvdA, JA21, Forum voor Democratie, PVV, BBB en Fractie Den Haan. De motie verzoekt het kabinet tevens steun aan het bestuur van Bonaire aan te bieden om toezicht en handhaving te versterken. Op Bonaire wordt de motie als bevoogdend ervaren:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende de aangenomen motie-Van Raan/Simons over projecten die het koraal beschadigen geen doorgang laten vinden; constaterende dat het in aanbouw zijnde Chogogo Resort op Bonaire het koraal bedreigt omdat er regels zijn overtreden, en dat er daarom een bouwstop en dwangsom is opgelegd; verzoekt de regering om haar steun en waardering uit spreken over het optreden van Openbaar Lichaam Bonaire, Dienst Toezicht en Handhaving en Openbaar Ministerie inzake Chogogo Resort; verzoekt tevens de regering om het bestuur van Bonaire steun aan te bieden om toezicht en handhaving verder te versterken zodat het koraal beter beschermd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag.

Vorige week werd duidelijk dat de lucht tussen het openbaar lichaam en de Chogogo-directie is geklaard en dat de bouw onder voorwaarden kan worden voortgezet zodat het hotel op 1 december de eerste gasten kan verwelkomen.

Twee andere moties van de PvdD werden verworpen:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet zijn meegenomen in de Klimaatnota omdat de doelen waar de Klimaatnota over rapporteert niet over de eilanden gaan; constaterende dat dit komt omdat het kabinet alleen klimaat- en energie-doelen voor Europees Nederland heeft gesteld en niet voor Caribisch Nederland; overwegende dat het net zo belangrijk is om Caribisch Nederland te beschermen tegen klimaatverandering en de energietransitie ook hier door te maken; verzoekt de regering om ook klimaat- en energiedoelen voor Caribisch Nederland te stellen die in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs, en Caribisch Nederland voortaan ook mee te nemen in de Klimaatnota, en gaat over tot de orde van de dag.

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de enige generieke maatregel ten behoeve van de energietransitie die ook voor Caribisch Nederland geldt de Demonstratie-regeling Energie-innovatie (DEI) is; constaterende dat het kabinet vindt dat de situatie in Caribisch Nederland vraagt om maatwerk; overwegende dat dit geen reden is om Caribisch Nederland niet te steunen in de energietransitie; overwegende dat het net zo belangrijk is om Caribisch Nederland te beschermen tegen klimaatverandering en de energietransitie ook hier door te maken; verzoekt de regering om uit te werken hoe alle maatregelen ten behoeve van de energietransitie die voor Europees Nederland gelden, van toepassing te maken op Caribisch Nederland, en de Kamer hierover te informeren in de routekaart, en gaat over tot de orde van de dag.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.