OPINIE – Les in mangroveherstel

Onlangs is op Bonaire een regionale workshop in mangroveherstel gehouden. De Arubaanse deelnemers die medewerkers zijn van Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) gaven aan dat zij vol enthousiasme terugkeerden naar huis om de door hun opgedane ervaring in de praktijk te brengen en over te dragen aan hun collega-rangers. FPNA, de Arubaanse natuurbeschermingsorganisatie kreeg in 2020 het mandaat tot beheer van de nieuwe beschermde (mariene) gebieden in Aruba, waaronder mangrovegebieden.

In dit kader moedig ik FPNA aan om door te gaan met hun herbebossing en mangroveherstel in Aruba doch geef ik graag nog een aanvullende les mee. In het Nederlands kent men het spreekwoord dat zegt: “Voorkomen is beter dan genezen”. Hiermee wil ik aangeven dat als slechts wordt gefocust op herbebossing en herstel van mangroves, het “dweilen met de kraan open” blijft, om weer een ander spreekwoord te gebruiken. Immers, als zonder enige interventie mangroven worden beschadigd, gekapt of gedood, dan heeft herbebossing en herstel geen enkele zin.

FPNA is bevoegd om in de beschermde mangrovegebieden op te treden tegen kap, vernieling en beschadiging van deze plantensoorten die ook op basis van de wet een beschermde status genieten. Het kan niet anders zijn dat FPNA weet heeft van het beschermde mariene gebied met beschermde mangroven, dat door de steeds verdere uitbreiding van een reeds overvolle Parkietenbos landfill nu reeds aangetast is en nog steeds wordt.

In dit kader is door mij ook al aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie wegens een strafbaar feit namelijk de vernietiging c.q. beschadiging van beschermde mangroven. Hier is echter nog geen concreet besluit over genomen. Als beheerder van het beschermde gebied onder de invloedsfeer van de Parkietenbos dump zou FPNA naast het denken over herbebossing en herbeplanting ook actief kunnen optreden tegen deze aantasting. Of spelen mogelijk andere motieven een rol dat dit niet gebeurt en elders bijvoorbeeld bij Ocean Villas in Savaneta wel?

mw. mr. A. Balentina

Certified Legislative Lawyer

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.