Adviescollege Slavernijverleden was weinig harmonieus

Den Haag – Bij het Adviescollege Slavernijverleden blijkt het er bepaald niet harmonieus aan toe te zijn gegaan, zo meldt de Nederlands krant NRC. Het college waarin ook de Caribische eilanden vertegenwoordigd waren, bracht eerder dit jaar een rapport uit met aanbevelingen hoe om te gaan met het slavernijverleden. Een van de adviezen is dat de regering officieel excuses moet maken. De berichtgeving is voor de Tweede Kamerleden Van Strien en Van der Woude (beiden VVD) aanleiding om vragen te stellen aan minister Ollongren (BZK).

  1. Bent u bekend met het bericht “Gerommel binnen Adviescollege Slavernijverleden: Een jaar werk is in twee maanden uitgevoerd”?

  2. Klopt de constatering uit het NRC-artikel dat het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden maandenlang niet goed heeft gefunctioneerd en dat sommige leden vooringenomen waren? Zo ja, hoe kan dit?

  3. Klopt het beeld eveneens dat sommige leden een ‘duidelijk stempel op de groep lijken te drukken en voor te willen sorteren op de uitkomsten van de dialoog’? Zo ja, welke gevolgen heeft dit gehad voor de aanbevelingen die het Adviescollege heeft gedaan? Welke aanbevelingen stonden al van tevoren vast?

  4. Bent u van mening dat het werk dat ten grondslag lag aan het advies van het Adviescollege gehaast en rommelig is verlopen en valt dit te wijten aan het optreden van het Adviescollege zelf? Zo ja, wat vindt u daarvan? Zo nee, waarom niet?

  5. Op welke wijze heeft het ministerie de werkwijze van het Adviescollege bijgestuurd?

  6. Hoe apprecieert u het gegeven dat er door de betrokken onderzoekers niet één eenduidig advies is opgeleverd maar zeven losstaande?

  7. Hoe verhouden uw uitspraken dat “deze adviezen belangwekkend en niet mis te verstaan zijn. Dat we daar niet omheen kunnen,” zich met de het feit dat er geen eenduidig advies gegeven is en met de constatering dat het proces van het Adviescollege rommelig verloopt?

  8. Bent u nog steeds van mening dat we er niet ‘omheen kunnen’? Zo ja, hoe verhoudt zich dat met het feit dat er geen kabinetsreactie is gegeven op het rapport?

  9. Welke lessen trekt u uit dit proces en op welke manier gaat u in aanloop van het herdenkingsjaar 2023 ervoor zorgen dat advies en onderzoek dat met betrekking hierop gevraagd is of wordt, zorgvuldig tot stand komen, zodat de maatschappelijke dialoog die gevoerd gaat worden zich focust op de inhoud en niet op het proces daaromheen?
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.