Caribische coronapas voldoet binnenkort aan Europese eisen

Den Haag – Binnenkort voldoet de digitale coronapas waarmee men vanuit Aruba, Curaçao en Sint Maarten naar Nederland reist aan de Europese eisen. Dat meldt minister Hugo de Jonge (VWS) in zijn ‘stand-van-zaken-brief’ die hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

“Na technische ondersteuning van het ministerie van VWS geven Aruba, Curaçao en Sint Maarten vaccinatie-DCC’s uit, die voldoen aan de Europese eisen. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de uitgifte van test- en herstel-DCC’s, die ook zullen voldoen aan de Europese eisen”, aldus de minister.

In de brief gaat De Jonge in op de actuele situatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk, de vaccinatiegraad (die vooral op Sint Maarten en Sint Eustatius laag blijft) en het onderzoek dat is gedaan naar wat burgers ervan weerhoudt zich te laten vaccineren.

Caribisch deel van het Koninkrijk

De laatste gegevens van 28 oktober 2021 van het Caribisch deel van het Koninkrijk laten het volgende besmettingsbeeld zien:

 BonaireSt. EustatiusSabaCuraçaoArubaSint Maarten
Aantal actieve COVID patiënten (cumulatief)33 (2.405)0 (28)0 (11)114 (17.091)173 (15.931)    27 (4.498)
Aantal actuele ziekenhuisopnamen verpleegafdeling (op de IC)4 (2)007 (4)7 (3)0 (3)
Aantal patiënten onder behandeling in het buitenland1 (Curaçao) 1 (Aruba)00011 (Colombia)0
Aantal patiënten overleden190017417175
Percentage totale bevolking volledig gevaccineerd63% (28/10)46% (26/10)81% (26/10)57% (26/10)62% (26/10)39% (28/10)

Tabel 2. Besmettingscijfers Caribisch deel van het Koninkrijk, 28 oktober 2021

Het aantal besmettingen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten is de afgelopen weken afgenomen. Sinds afgelopen week is ook een lichte daling in het aantal besmettingen waarneembaar op Bonaire. De druk op de zorg blijft op alle eilanden echter hoog en de electieve zorg is deels stilgelegd. Ook zijn er 16 patiënten vanuit Aruba uitgezonden naar Colombia wegens capaciteitsgebrek. De extra IC-verpleegkundigen en –artsen die VWS heeft ingezet via een Amerikaans uitzendbureau blijven vooralsnog tot het einde van dit jaar op de eilanden om de zorg te ondersteunen. In overleg met de ziekenhuizen wordt continu bezien hoeveel personele ondersteuning benodigd is. De ziekenhuizen werken ondertussen aan plannen om de capaciteit van de GGD’s en COVID-afdelingen op de middellange en lange termijn te waarborgen. Op Saba en Sint Eustatius zijn momenteel geen actieve casus.

Sinds de vaccinatieprogramma’s in het Caribisch deel van het Koninkrijk in februari jl. van start zijn gegaan, zijn er bijna 438.000 vaccins toegediend aan de inwoners van de eilanden. Van de totale bevolking is op Curaçao, Aruba en Sint Maarten respectievelijk 57%, 62% en 39% volledig gevaccineerd. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is respectievelijk 63%, 46% en 81% van de totale bevolking volledig gevaccineerd.

Om inzicht te krijgen in hoe de vaccinatiebereidheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk verder vergroot zou kunnen worden, heeft het ministerie van VWS, in samenspraak met de gezondheidsautoriteiten op de (ei)landen, een kwalitatief onderzoek laten uitvoeren. I&O Research heeft dit onderzoek in augustus jl. uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers op Bonaire, Sint Eustatius, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Op Saba heeft vanwege de al zeer hoge vaccinatiegraad geen onderzoek plaatsgevonden.

De onderzoekers hebben eiland-specifiek geadviseerd over interventies die de vaccinatiebereidheid zouden kunnen vergroten, bijvoorbeeld maatwerk voor moeilijk-te-bereiken groepen, communicatie gericht op jongeren en de integratie van COVID-19-vaccinatie in een algemene communicatiecampagne over het belang van een gezonde leefstijl.

De gezondheidsautoriteiten in Caribisch Nederland werken momenteel aan de integratie van de adviezen in de beleids- en communicatiestrategie. Ook de CAS-landen hebben de resultaten van het onderzoek ontvangen en zijn bezig te bepalen welke aanpassingen zij zullen aanbrengen in de vaccinatiestrategie.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.