Bonaire

Bestuurscollege Bonaire maakt bezwaar tegen opzegging door Rijk zorgcontract met overheidsnv BonLab

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) per brief verzocht om opschorting van het besluit van de Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) het zorgcontract met Bonaire Laboratorium NV (BonLab) aan het einde van dit jaar te beëindigen. ZJCN wil de medische activiteiten inclusief een deel van het personeel van BonLab onderbrengen bij Fundashon Mariadal.

Het openbaar lichaam Bonaire is aandeelhouder van BonLab. Na te zijn geïnformeerd over de opzegging van het zorgcontract heeft het Bestuurscollege zich beraden, niet alleen in de rol van aandeelhouder, maar ook als behartiger van het belang van de Bonairiaanse samenleving. Op basis van het gevraagde feitenrelaas is het Bestuurscollege tot de conclusie gekomen dat er ernstige bezwaren bestaan tegen de door ZJCN gevolgde procedure. Het besluit is in strijd met het standpunt dat het Zorgverzekeringskantoor in 2018 aan de directie van BonLab kenbaar heeft gemaakt, maar ook is het gestoeld op een rapport waarvan de objectiviteit ter discussie staat.

Het Bestuurscollege heeft tevens bezwaar tegen het feit dat BonLab slechts 9 weken de tijd wordt gegund om gepaste maatregelen te nemen, waaronder het nakomen van werkgeversverplichtingen jegens de medewerkers. Het Bestuurscollege betreurt eveneens de wijze van communiceren door ZJCN waardoor er onnodig onrust is gecreëerd onder het personeel van BonLab en bij de bevolking. Staatssecretaris Blokhuis is voorgesteld om gezamenlijk een oplossing te vinden die zowel aan de belangen van de Rijksoverheid als die van de Bonairiaanse gemeenschap tegemoet komt.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.