Constitutioneel Hof Sint Maarten: Tijdelijke korting op salarissen te rechtvaardigen

Philipsburg – De door Nederland opgelegde korting op de salarissen van ambtenaren, werknemers in de semipublieke sector, bewindslieden en Statenleden is niet in strijd met de nationale wetgeving van Sint Maarten. Tot dat oordeel komt het Constitutioneel Hof van Sint Maarten. De betreffende landsverordeningen waren door de ombudsman aangevochten.

Het Constitutioneel Hof is zich bewust van de impact van de maatregelen, maar wijst erop dat sprake is van een crisissituatie. De regering zag zich voor het dilemma geplaatst: akkoord gaan met de voorwaarden die Den Haag stelt om in aanmerking voor leningen te komen of een compleet lege landskas.

Het Hof benadrukt in zijn vonnis wel dat tijdelijk in dit geval ook echt tijdelijk moet zijn en roept de regeringen van Sint Maarten en Nederland op de menselijke maat niet uit het oog te verliezen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.