Tegengaan discriminatie ook taak samenleving Europees en Caribisch Nederland

Den Haag – De bestrijding van discriminatie is niet alleen een taak van de overheid of de onlangs benoemde Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh, maar “een opgave van de gehele samenleving, zowel in Europees als in Caribisch Nederland.”

Dat antwoordt minister van BZK Kajsa Ollongren op een vraag van het Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) die in het kader van de behandeling van de begroting van BZK wilde weten of een budget van 2 miljoen euro wel voldoende is voor een programma om racisme en discriminatie in Europees en Caribisch Nederland tegen te gaan.

“De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme heeft als taak om de aanpak van discriminatie aan te jagen en te zorgen voor een gecoördineerde aanpak, zodat er in samenhang beleid gemaakt kan worden dat gaat leiden tot concrete resultaten. Daartoe zal de NCDR een voorstel doen voor een Nationaal Programma, dat bestaat uit een meerjarig deel met scherpe doelen en een jaarlijks actieplan. Het programma zal zorgen voor focus en prioritering. Het kost tijd en blijvende inzet om tot resultaten te komen.”

“Voor het opstellen van het programma heeft NCDR op dit moment € 2 miljoen per jaar, maar de uitvoering van het programma zal door de departementen, gemeenten, antidiscriminatievoorzieningen, het College voor de Rechten van de Mens, de Nationale ombudsman, Politie, OM, maatschappelijke organisaties samen opgepakt moeten worden. De aanpak van discriminatie is namelijk niet een taak van alleen het kabinet of alleen de NCDR, maar een opgave van de gehele samenleving, zowel in Europees als in Caribisch Nederland”, aldus Ollongren.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.