Cft staat Saba niet toe begrotingsgat te dichten uit algemene reserves

Saba – Het College financieel toezicht raadt het Bestuurscollege van Saba af de ontwerp-begroting voor 2022 ter vaststelling aan de Eilandsraad voor te leggen als deze niet eerst op enkele essentiële punten wordt aangepast.

Saba verwacht volgend jaar 12,1 miljoen dollar aan baten en 13,1 miljoen aan lasten. De wet schrijft het eiland voor een sluitende begroting te presenteren. Het besluit van het BC om het begrote tekort van 1 miljoen weg te poetsen door een greep in de algemene reserves te doen, krijgt niet de instemming van het Cft. Dat wijst erop dat de reserves zijn bedoeld voor het opvangen van onverwachte tegenvallers en niet om structurele tekorten te dekken.

Het Cft gaat er in zijn negatieve advies aan voorbij dat de vrije uitkering die de openbare lichamen ontvangen al jaren tekort schiet om ze in staat te stellen de eilandelijke taken naar behoren uit te voeren aanzien.

Lees hier de volledige reactie van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.