Koninkrijk waarnemer bij gesprekken oppositie en regime in Venezuela

Den Haag – Het kabinet Rutte heeft de uitnodiging van de oppositie in Venezuela aanvaard om als Koninkrijk der Nederlanden waarnemer te zijn van het onderhandelingsproces van de oppositie met het regime Maduro.

“Het Koninkrijk der Nederlanden blijft zich als direct buurland samen met de internationale gemeenschap, waaronder de International Contact Group (ICG) en de EU, actief inzetten voor het vinden van een politieke oplossing voor de voortdurende politieke, humanitaire en economische crisis in Venezuela”, schrijft minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen vandaag aan de Tweede Kamer:

“Het kabinet heeft kennis genomen van het besluit van HV Borrell om een EU-verkiezingswaarnemingsmissie te sturen om de aanstaande lokale en regionale verkiezingen op 21 november in Venezuela te observeren. Deze verkiezingen vinden plaats tegen de achtergrond van een onderhandelingsproces tussen oppositie (Plataforma Unitaria) en regime, dat dit najaar onder auspiciën van de Noorse regering in Mexico City is gestart. Doel van deze onderhandelingen is te komen tot een duurzame politieke oplossing voor de crisis in Venezuela.

EU-verkiezingswaarnemingsmissies zijn onafhankelijk en onpartijdig en hebben uitsluitend tot doel het onderzoeken van alle aspecten van het verkiezingsproces conform EU/internationale standaarden voor democratische verkiezingen en brengen over de wijze waarop deze verkiezingen zijn verlopen na afloop een verklaring en rapport uit. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de verkiesbaarheid van kandidaten, vrije deelname van oppositiepartijen, toegang tot pers en de gang van zaken bij stemlokalen op verkiezingsdag.

Het Koninkrijk der Nederlanden blijft zich als direct buurland samen met de internationale gemeenschap, waaronder de International Contact Group (ICG) en de EU, actief inzetten voor het vinden van een politieke oplossing voor de voortdurende politieke, humanitaire en economische crisis in Venezuela.

Dit is ook de reden waarom het Koninkrijk der Nederlanden de uitnodiging van de oppositie om deel te nemen als waarnemer (acompañante) van het onderhandelingsproces tussen de Venezolaanse oppositie en het regime heeft aangenomen. Rusland is ook gevraagd als waarnemer van het proces. Dit is een proces tussen de oppositie en het regime. De Noorse regering faciliteert en identificeert waar nodig volgende stappen in het proces. Conform afspraken met de Noorse delegatie en de onderhandelende partijen doet Nederland verder geen uitspraken over dit vertrouwelijke proces.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.