Aantal banen in Caribisch Nederland 2% gedaald in 2020

Kralendijk – Het aantal banen van werknemers in loondienst in Caribisch Nederland is in 2020 met bijna 2 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Op Bonaire ging het om 240 banen minder, op Sint Eustatius en Saba bleef het aantal werknemersbanen vrijwel gelijk. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De afname van het aantal banen volgt op een periode van aanhoudende groei. Tussen 2011 en 2019 nam het aantal banen in Caribisch Nederland toe met gemiddeld 5 procent per jaar, terwijl de bevolking jaarlijks met gemiddeld 2,3 procent toenam. Van 2019 op 2020 daalde het aantal werknemersbanen met 1,7 procent bij een bevolkingstoename van 3,3 procent. Hoe deze daling samenhangt met de gevolgen van de coronacrisis is niet onderzocht.

In 2020 is door de regering analoog aan Europees Nederland een steunpakket van 47 miljoen verstrekt om de economische schade de eilanden te dempen. Op Bonaire daalde bijvoorbeeld het aantal toeristen in 2020 met bijna 60 procent. Relatief was de afname van het toerisme op Sint Eustatius en Saba nog groter, maar daar ging het om lagere aantallen.

Horeca

De sterkste terugval in banen op Bonaire deed zich voor in de bedrijfstak horeca. Ook in de bouwnijverheid, vervoer, informatie en communicatie en cultuur, recreatie en overige diensten daalde het aantal banen, en in mindere mate in de industrie en verhuur en handel van onroerend goed.

Jongeren

Naar leeftijd bekeken waren het vooral banen van jongeren die verdwenen. Zowel absoluut als relatief was de afname het grootst bij banen die bezet worden door 15- tot 25-jarigen. Ook waren er minder banen voor mensen van 45 tot 55 jaar en in mindere mate voor 25- tot 35-jarigen. 

Jaarloon

In 2020 steeg het gemiddelde loon per werknemersbaan op Bonaire en Saba (met respectievelijk 2,0 en 3,4 procent), terwijl dit op Sint Eustatius relatief sterk daalde (-6,7 procent). Deze daling trad vooral op bij werknemersbanen in de bouwnijverheid.

Kentering?

De actuele situatie kan wel eens een heel ander beeld geven. Sinds Bonaire de grens in juli weer heeft geopend voor het toerisme, ontvangt het eiland meer verblijfstoeristen dan voor Covid en schreeuwen onder meer de hotels, restaurants en duikscholen om personeel.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.