Tweede Kamerleden willen uitleg van Ollongren over fout gevallen besparingstips aan inwoners BES-eilanden

Den Haag – De Tweede Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Attje Kuiken (PvdA) willen van minister Kajsa Ollongren (BZK) een reactie op de commotie die zij in Caribisch Nederland teweeg heeft gebracht met haar oproep aan de bevolking korter te douchen en zuiniger te zijn met de airco, wassen, drogen, de koelkast en de vriezer.

De ‘besparingstips’ van de bewindsvrouw leidden tot boze reacties op social media. Ook het Bestuurscollege van Bonaire uitte zijn verbazing over de geringe kennis van het leven op de BES-eilanden waarvan de oproep getuigt. De gedeputeerden Nina den Heyer en Hennyson Thielman hebben Ollongren er in een brief op gewezen dat ze de plank volledig heeft misgeslagen en daarmee het draagvlak voor verduurzaming geen goed heeft gedaan.

Hieronder de Kamervragen en de brief van het BC Bonaire

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht “Woede om Ollongren die bevolking Caribisch Nederland maant korter te douchen: ’Wat een dedain’”?
  2. Hoe beoordeelt u de reacties op uw advies aan de bevolking van Caribisch Nederland om korter te douchen en minder vaak de airco te gebruiken en uw tips over zuinig wassen en drogen en over het zuinig gebruik van een tweede koelkast of vriezer?
  3. Vormen de bedoelde tips de “kansen omtrent praktische verduurzamingsmaatregelen in woningen voor Caribisch Nederland”, die de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal in beeld zou brengen?
  4. Heeft uw oproep bijgedragen aan het vergroten van draagvlak, kennis en ervaring omtrent energiebesparing in de woning onder de bevolking van Caribisch Nederland? Zo ja, op welke wijze?
  5. Begrijpt u dat uw oproep tot verbazing heeft geleid omdat veel inwoners van Caribisch Nederland onder het bestaansminimum leven en daarom al zuinig moeten zijn met energie?
  6. Hebt u kennisgenomen van de brief van de gedeputeerden Den Heyer en Thielman van Bonaire van 19 oktober jl.? Zo ja, wat is uw antwoord?
  7. Deelt u de mening, dat het voor de energievoorziening in Caribisch Nederland noodzakelijk is te investeren in duurzame vormen van energie? Zo ja, welke maatregelen neemt u daarvoor?
  8. Klopt het dat het investeringsplan van energiebedrijf WEB leidt tot 80% duurzame elektriciteitsopwekking en tot lagere elektriciteitstarieven?
  9. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de besluitvorming over het investeringsplan van energiebedrijf WEB?
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.