Eilandsraad Bonaire mag van Cft ton besteden aan viering 70-jarig bestaan

Kralendijk – Het College financieel toezicht verzet zich niet tegen het besluit om in afwijking van de begroting 100.000 dollar uit te trekken voor de viering van het 70-jarig bestaan van de Eilandsraad. Die nam daartoe eerder deze maand een amendement aan.

In datzelfde amendement is bepaald dat, eveneens in afwijking van de begroting, 150.000 dollar beschikbaar wordt gesteld waarmee de Eilandsraad externen kan inhuren voor o.a. advies. De in totaal 250.000 dollar wordt afgesnoept van de 1,2 miljoen die het openbaar lichaam incasseerde bij de overdracht van het Kadaster Bonaire aan Kadaster Nederland. Die opbrengst zou, zo was aanvankelijk de bedoeling, geheel aan infrastructurele werkzaamheden worden besteed.

Het Cft maakt weliswaar geen bezwaar, maar constateert wel dat “niet geheel duidelijk” is waar het geld aan zal worden besteed. Ook wijst het college erop dat de doelmatigheid van de uitgavenverhogingen niet is getoetst.

Update: Inmiddels heeft de Eilandsraad besloten het bedrag voor de viering te verlagen tot 50.000 dollar.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.