Minder airco en korter douchen moet Caribisch Nederland duurzamer maken

Den Haag – En voorlichtingscampagne via social media en flyers moet inwoners van Caribisch Nederland aanzetten tot zuinig aircogebruik, het aanschaffen van ledverlichting en korter te douchen. Daarvan maakt minister Ollongren (BZK) melding van in een brief aan de Tweede Kamer.

De aanbevelingen komen voort uit het onderzoek dat de voorlichtingsorganisatie Mileu Centraal naar de verduurzamingsmogelijkheden op de BES-eilanden heeft gedaan. “Er is in Caribisch Nederland nog veel winst te behalen met het vergroten van draagvlak, kennis en ervaring omtrent energiebesparing in de woning onder de bevolking. Omdat het gemiddelde elektriciteitsverbruik per huishouden in Caribisch Nederland hoger ligt dan in Europees Nederland, kunnen energiebesparingen de lokale huishoudens helpen om de energierekening te verlagen”, schrijft de minister.

Onderzoek

Vanwege het ontbreken van data over het energieverbruik en kansen voor energiebesparing in Caribisch Nederland heeft Ollongren Milieu Centraal opdracht gegeven om “in samenwerking met lokale organisaties, de kansen omtrent praktische verduurzamingsmaatregelen in woningen voor Caribisch Nederland in beeld te brengen.”

Vanwege de beperkte respons op digitale vragenlijsten is de uitkomst niet representatief. “Tegelijkertijd geven de resultaten wel richting en zijn deze besproken met lokale partijen om de resultaten te kunnen duiden. Daarnaast zijn de resultaten aangevuld met de kennis en expertise van Milieu Centraal op het gebied van energiebesparingen in de gebouwde omgeving. Op deze manier zijn de resultaten vertaald naar bruikbare tips die op een zo laagdrempelig mogelijke manier activeren tot het nemen van energiebesparende maatregelen.”

Ledlampactie

“Uit het onderzoek kwamen drie besparingsmogelijkheden naar voren die voor ieder eiland relevant bleken en slechts een lage of geen financiële investering vereisen: zuinig aircogebruik, besparen met ledverlichting en het besparen van water en energie tijdens het douchen. Deze besparingsmogelijkheden zijn, waar mogelijk ook met besparingen in dollars, in overleg met de lokale partijen uitgelicht in social content en flyers. De flyers bevatten daarnaast ook tips over zuinig wassen en drogen en over het zuinig gebruik van een tweede koelkast of vriezer”, aldus Ollongren.

De eilanden hebben de middelen inmiddels ontvangen en zullen deze op korte termijn zelf verspreiden via hun eigen kanalen. Alle content is vertaald in de talen die op de eilanden worden gesproken. “Naast de social content en flyers wordt er als pilot een ledlampactie opgezet op Saba. Bij inlevering van een gloei- of halogeenlamp ontvangt ieder huishouden op Saba een gratis 4-pack ledlampen. Indien de pilot een succes blijkt te zijn, zal verkend worden in hoeverre hier ook animo voor is op de andere eilanden: Bonaire en Sint Eustatius.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.